Vi distribuerar och säljer produkter och lösningar från internationella ledande varumärken inom strömförsörjning, kontroll- och övervakning samt säkerhet, till företagskunder i marin-, fordons- och on/off-gridmarknader i norra Europa.

Våra produkter

Produkterna kan delas in i fyra kategorier:

Våra produkter, tillsammans med vår tekniska kompetens och våra systemlösningar, har bidragit till att vi är den ledande leverantören i Sverige inom vårt område. Det är vi stolta över!