slide4 powerdistribution

DIGITAL SWITCHING eller digitala elsystem möjliggör enklare installationer och fler funktioner, med färre komponenter och förändring av systemet till lägre kostnader än traditionella elsystem.

Det moderna digitala elsystemet har inbyggda elektroniska säkringar för varje kanal/förbrukare, vilket innebär att den gamla el/säkringscentralen inte längre behövs. I båten placeras strömmoduler ut i närheten av förbrukarna. Från förbrukningsbatteriet dras grov kabel till respektive strömmodul, och från varje strömmodul dras korta tunna elkablar till varje förbrukare.

En strömmodul ansluts med en dropkabel till ett NMEA 2000-nätverk och kan därefter styras och kommunicera genom NMEA 2000. Om man använder det befintliga NMEA 2000-nätverk går det att få in och använda annan data.

För att slå på och av förbrukarna, kan flera metoder användas och kombineras:

 • Digitala strömbrytare
 • Traditionella strömbrytare
 • Skärmar (tex sjökortsplotter eller mobiler/Ipads)

En digital strömbrytare kan vara en panel med en eller flera knappar i sig. De vanligaste panelerna har sex eller tolv knappar. Panelerna ansluts till NMEA 2000-nätverket med en kabel och programmeras därefter för att styra en eller flera kanaler hos en eller flera strömmoduler.

Exempel på ett litet digitalt elsystem

CLMD12Strömmodul

Som strömmodul använder vi en Maretron CLMD12. Den har 12 st kanaler som kan leverera upp till 12A per förbrukare (max 75A per modul).

Vi använder följande kanaler:

 1. NMEA 2000-nätverk
 2. Navigationsljus
 3. Tuta
 4. Belysning i kabinen
 5. Kyl/frys
 6. Belysning toalett
 7. Fläkt toalett
 8. Ankarlanterna
 9. Stereo/4G-router
 10. Vindrutetorkare lågfart
 11. Vindrutetorkare högfart
 12. Länspump
Trådlös mottagare med två kanaler

Vi har även anslutit en trådlös mottagare med två kanaler, direkt till batteriet (efter batterivakten som ser till att batteriet inte kan tömmas) som kan ta emot signaler och skicka dessa till CLMD12.

Strömbrytarpanel

För att styra alla elförbrukare använder vi oss av en strömbrytarpanel Maretron CK2 som har tolv knappar, två traditionella momentana strömbrytare samt en Garmin plotter.

CK2 00000006Panelen placeras vid förarplatsen och har följande funktioner:

 1. Navigationsljus
 2. Ankarlanterna
 3. Tuta
 4. Varningsljud vid dimma
 5. Belysning i kabinen (dimning)
 6. Vindrutetorkare lågfart / högfart / intervall
 7. Vindrutetorkare högfart
 8. Kyl/frys
 9. Toalettfläkt
 10. Länspump
 11. Bryggläge
 12. Lämna båten
Vanliga strömbrytare

I toaletten har vi två vanlig momentana strömbrytare som kopplas till två av CLMD12:s sju ingångar.

 1. Belysning toalett
 2. Fläkt
Plotter

Sedan har vi programmerat att kunna slå på/av förbrukarna med en Garmin plotter.

Logiska funktioner

Förutom att slå på/av strömförbrukarna gör vi några smarta funktioner:

 1. Vi ser till att navigationsljusen inte kan vara tända samtidigt som ankarlanternan är på.
 2. Vi gör en funktion så att tutan signalerar på rätt sätt kontinuerligt vid dimma.
 3. Vi lyssnar på den trådlösa signalen och startar båtens elsystem och tänder belysningen när vi närmar oss båten.
 4. Vi lyssnar på den andra trådlösa signalen och stänger av alla funktioner när vi lämnar båten.
 5. Om någon trycker på lämna båten stänger vi av elsystemet, men bara om motorn inte är på.
 6. Vi gör så att toalettfläkten är på i fem minuter efter att vi släckt belysningen på toaletten.
 7. Vi gör så att vindrutetorkarna går i lågfart, högfart och intervall genom att trycka på knappen flera gånger.

Nu har vi snabbt och enkelt skapat ett digitalt elsystem med några enkla (men smidiga) funktioner.

ODELCO HAR jobbat längst i branschen med digitala elsystem och levererar till massor av båttillverkar. Allt från små RIB-båtar som Rupert, daycruisers från Hydrolift eller Windy, polisbåtar från Marell Boats eller stora lyxiga katamaraner som Pachoud Yachts har digitala elsystem från oss.

Digital switching-enheterna tillverkas av EmpirBus eller Maretron. Vi kompletterar med installationsprodukter från Blue Sea Systems, EGIS Mobile och övervakningsprodukter från Maretron. För en stabil strömförsörjning (allt från batterier till solceller) rekommenderar vi givetvis Victron Energy.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du skicka ett meddelande till oss?
Ja
Namn *
E-post *
Mobil
Meddelande *
Bifoga filer
Dra och släpp filer här Bläddra bland filer