Odelco.se använder cookies.
Vi använder cookies för att webbsajten ska funka på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om vår
×

VÄLKOMMEN till Odelco AB. Läs mer om oss...

ODELCO ABPOWER SOLUTIONS
Produktmeny
 • class=ief="/kundservice/om-odelco" > class=ief="/kundserviAntifoul" >
  100i class="itemul
  Ul ="link-no-e">Galvaniska skydd
  isolationstav"> class=ief="/kundservice/om-odelco" > class=ief="/kundserviEtable_c t Aspan-no-ima
  9li>
 • 9lli class="item-897 doering" > _menu vnsering" >Batter9
 • ys>
 • DC-nsering" > 97ttagyrclassav-elsnmea-2000 S>yrclas23">Galvaniska skydd isolationstav"> class=ief="/kundservice/om-odelco" > class=ief="/kundservi7"> D.cl från 4-20mA-giv> 9llayerktraler nmea-2000 Hpan"els <147">ktraler NMEA 2000 ="link-no-d"> 9li class="itemn-och-drivdgiv> s-och-drivdgiv> 9lr 150A p-no--1148nmea-2000 T p-no--114 NMEA 2000 ="link-no-d"> 9l0Atryck8nmea-2000 Tryck NMEA 2000 ="link-no-d"> 9l5Avaed148nmea-2000 Väd14 NMEA 2000 ="link-no-e">Galvaniska skydd
 • class=ief="/kundservice/om-odelco" > class=ief="/kundserviLarmktrige/flerle
  9="item-876">
  Cloud Sssvices NMEA 2000 ="link-no-d"> 9=i class="iteminsperdeln8nmea-2000 Insperdeln NMEA 2000 ="link-no-d"> 9=r 150A
  kamer href="/solenergi/solpaneler" > 9=div class="modarmpass="itnmea-2000 Larmpass="i NMEA 2000 ="link-no-d"> 9=tare
  Flatstift och kaP s 9=s="item-917">rouli>iem-835-poillbehoer-till-batteriladdare" >Rouli>/em-835/PoE ="link-no-e">Galvaniska skydd isolationstav"> class=ief="/kundservice/om-odelco" > class=ief="/kundserviMoral).cl/flerle
  9batteriladdareanafastuvudstroemllbehoer-till-batteriladdare" >Anafas uvudstroem ="link-no-d"> 9bi class="itemanafasa-signdiv -canem-8nmea-2000
  Anafasa signdiv an> 9eriladdare/victraenslefloed1smaeringa8nmea-2000 Brpansleflöd1smäringa NMEA 2000 ="link-no-d"> 9"/batteriladdalass="it).clicanem-8nmea-2000 e_menu v).cl J1708/J1939/NMEA 2000 ="link-no-d"> 11/span>
 • ="item-1kydd" Moral).cl" >Galvaniska skydd isolationstav"> class=ief="/kundservice/om-odelco" > class=ief="/kundserviNMEA 2000-närviv class="
  NMEA 2000--clakydd" ="linan>
  Micro ="link-no-a>
 • class=ief="/kundservice/om-odelco" > class=ief="/kundserviB
 • Lysdioder 230V<110i class="item clafm-91etable_handler">

  lopoanta able_handler">

  LEDass="link-no-imag/span>

 • class=ief="/kundservice/om-odelco" > class=ief="/kundserviSattensbelysningLysdioder 230V<11span3"> La"/kablage/foertent-kablage/enkeB Odelcoass="link-no-imagLysdioder 230V<11kter-och-uttagpaguro Paguroass="link-no-imagLysdioder 230V<11k919">

 • class=ief="/kundservice/om-odelco" > class=ief="/kundserviSss="link-ns="liass="item-1157">Lysdioder 230V<11ge">Orca-serieac-pr-ocaass="item-1151">
 • <11sdiv class="mocomr-scl">La"/kablage/foertent-kablage/enkeComrdiv clasass="link-no-imagLysdioder 230V<11

  GUIDE ="link-no-Lysdioder 230V<110s="item-917">/cean-signdillbehoer-till-batteriladdare" >Ocean Signdi ="link-no-/span>
 • class=ief="/kundservice/om-odelco" > class=ief="/kundservisoerjning" >Lysdioder 230V<109tareActisensi ="link-no-Lysdioder 230V<11nverter DC/AC0v" ss=a"/kablage/foertent-kablage/enkeEnovrator Cv" ss=a ="link-no-Lysdioder 230V<10">Krymp- och smreien<"/kablage/foertent-kablage/enkeMreien< ="link-no-Lysdioder 230V<111on-energy-skynmea"/kablage/foertent-kablage/enkeNMEA ="link-no-Lysdioder 230V<109/a>
 • Sonihuli ="link-no-Lysdioder 230V<112/a>
 • i>i>lll/ref=id l pan>span><>
 • Kry>
 • custom>0vlor4 VÄLKOMMENan>ode_handler"> custom>0vloron-span>e_handler"> custom>0vlor4 coass="linksieneksieneks="linbr /> custom>0vlori cPOWER SOLUTIONS!eksienekh1letem-1/a>
 • span><>
 • Kry>
 • custom>0vlori cSTRÖMan> custom>0vloron-esienFÖRSÖRJNINGeksieneks="linbr /> custom>0vlori cpan båtar,vfordor spanhlaassienekh1letem-1/a>
 • span><>
 • Kry>
 • custom>0vlor4 TÄNK PÅ an> custom>0vloron-esienage""linken!eksieneks="linbr /> custom>0vlor4 Vrdrädd om dig!eksienekh1letem-1/a>
 • span><>
 • Kry>
 • custom>0vlori cKONTROLL- an> custom>0vloron-esienOCHeksieneks="linbr /> custom>0vlori cnsering" >Leksienekh1letem-1/a>
 • span><>
 • Kry>
 • custom>0vlori cMED RÄTT an> custom>0vloron-esienBELYSNINGeksieneks="linbr /> custom>0vlori csyns duanseriallt!eksienekh1letem-1/a>
 • /l>
 • -2s-category-title "li>
 • -2s-category-title "li>
 • -2s-category-title "li>
 • -2s-category-title "li>
 • /l>
 • />
 • /l>
 • />
 • eshandler"> custom>0vloron-OCEAN SIGNAL MOB1eks="linksienebr />gIS span">ekh3> i>
 • ipre ia>
 • />
 • m/l>/l>
 • />
 • />
 • eshandler"> custom>0vloron-SIMARINE PICOeks="linksienebr />Se/rta>
 • ekh3> i>
 • ipre ia>
 • />
 • m/l>/l>
  n><#tabid144"=).clitoggle="tab" title="Senast uppd visi ><" >n>
 • <_pro-ictsss=" a
 • rid owl-id-144"l auvfo" NMEA 01er/NMEA 2000a>
 • aluspaess=ief="/kunPricssa-2sPrics">1.750 k ass="link>/img srci ch3>
 • /img srci ch3>Ortor 48/12-30A (360W) aluspaess=ief="/kunPricssa-2sPrics">3.100 k ass="link>7610 aluspaess=ief="/kunPricssa-2sPrics">1.440 k ass="link> aiem-835-poi/idg761aV<0t001-s=fo"ititle="IDG7llayeimg srci ch3>IDG7ll aluspaess=ief="/kunPricssa-2sPrics">5.740 k ass="link>/img srci ch3>/img srci ch3>
 • aluspaess=ief="/kunPricssa-2sPrics">1.120 k ass="link>/img srci ch3>ECOr-dc- 24/3000/70-50 aluspaess=ief="/kunPricssa-2sPrics">33.400 k ass="link> aluspaess=ief="/kunPricssa-2sPrics">2.870 k ass="link> aluspaess=ief="/kunPricssa-2sPrics">2.870 k ass="link> aluspaess=ief="/kunPricssa-2sPrics">3.080 k ass="link>y Cv" ss=cla aluspaess=ief="/kunPricssa-2sPrics">3.240 k ass="link>/img srci ch3> aluspaess=ief="/kunPricssa-2sPrics">3.870 k ass="link> ank>y(document).ready(function() { ay( ".tab-0v" > -las id 0v" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>>> s>>>>>>>>>>> a>>>>>>>>>>/refiid top-longf==" vvvll/refi class= -lass=" vvvll/refi class= <_pro-ictssbl=" =" =" v v/ class=ief="/kundserviOdelco är svensk tartributan pan panljan e v>
 • vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii>La"l=" =" vvvll/img srci ch3> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii>La"l=" =" vvvll/img srci ch3> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii> LED_250x250.jpg"=alt="Nau> LEDa/ /> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii> vvvll//lii><_250x250.pngf=alt="serien vvvll//lii> vvvll//lii>
 • =" vvvlllnk>< m/l><_pro-icts n>
 • rid owl-id-220"l a< le-nass="linsl-230V<0"l auvfo" NMEA 2000 Wi-Fi Gateway aluspaess=ief="/kunPricssa-2sPrics">2.220 k ass="link>/img srci ch3>
 • /l> a
 • /p>/img srci ch3> ip>/i>"Har v> ip>Joakim Lintgren, Lintgren M/r P/rts ABes>
 • ll/refi class=tab-="le"rid tabid154"li>
 • ll/refi class=tab-="le"rid tabid155"li>
 • /p>/img srci ch3> ip>/i>"Vi uppskattar Odelco som lys><>l230t spanhå=cla en hög nivå på support - vilk0t krävs på tekniskanpro-image. Sssvicen är både snabb spanutmärkt." ip>Joel We"tlrlund, Viknga Yachtnga ABes>
 • /p>/img srci ch3> ip>/i>"BN M/r lekiend gäl npro-iktutbud, support spand2o"ljkunskapge." ip>Bjan n Nilssn<, BN M/r lekienes>
 • =" vis>
 • < didden" >
 • /p>/img srci ch3>es>
 • =" es><=" erefi class= -lass="
 • <_emptypbl=" ll vvvll" / class=ief="/kundserviK
 • /p>Odelco ABebr />Misstorsvägen 77ebr />SE-167 33 Brommaebr />Hitcl n> ipreuvfo@/delco.seaslinbr />08-718 03 00nbr />+46 8 718 03 00nkp> ipr es>
 • =" ll vvvl=" vvik>
 • <_emptypbl=" ll vvvll" / class=ief="/kundserviKundassviceass="li=" /lem-1157">
 • /p>Hitcl n>Köpstäl nabr />Prenume<>Prislistfabr />Wiknes>
 • ik>
 • <_emptypbl=" ll vvvll" / class=ief="/kundserviOm Odelco ABass="li=" /lem-1157">
 • /p>Vår affärsidé är att tartribu> iprees>
 • ik>
 • <_emptypbl=" ll vvvll" / class=ief="/kundserviPro-iktkategoris ass="li=" /lem-1157"><-nass="lin230V<796pa/nespan><-nass="lin230V<798pa/nespan><-nass="lin230V<797pa/nespan>ys>
 • <-nass="lin230V<936pa/nespan><-nass="lin230V<1059pa/nespan>
 • ik>
 • "li vvvlln>© Odelco AB. Specifikaatoree spanprisee kan ändras utan aviseeef=.nbr />Aner prisee är rekomme epadenlistprisee om intg ann t anass="linkp>es>
 • < didden" >
 • /p>/img srci ch3>es>
 • ek>
 • < s="l6abl=" ll vvvll" / class=ief="/kundserviValkomme n>
 • /p>Vinhå=cla på att fyner på vår webb eed utian liga textee spanbillge. Hitclr du intg v>d sanker? Gå spankt n>åteeian saljareasli, eller ekv" ikta ossasli sa hjälper vi n> ipresiennglass=ief="/kunji /img style="henta : auto; e/x-width: 100%; "iteical-align: middle; border: 0px;" srci ch3>ODELCO ABebr />Misstorsvägen 77ebr />SE-167 33 Bromma abr />/img style="henta : auto; e/x-width: 100%; "iteical-align: middle; border: 0px;" srci ch3>08-718 03 00 / +46 8 718 03 00nks="linkp> ipr es>
 • ek>ln>uv ss pass="lek>ek>
 • <#jumpherspa/nass="linfa fa-chevrienupf=aria-didden="truspae/i>×nklink>
 • e>
 • < s="l6al =" /refi class=mder-2-0v" >e>
 • /nnput type="passwordfi class=nnputboxpeid modlgn-passwd re icehollge="Lösenordfinames=passwordfsess="lii>ek>
 • >e>
 • lus="yssa/id modlgn-rememb "l Kom ihåg mig eklem-8ii>ek>
 • >e>
 • uv?view=reseifsi>uv?view=remintal=" lus="com_uasssa//>i>ennput type="diddenpenames=taskpev>lus="uass.logina//>i>ennput type="diddenpenames=reiurrpev>lus="aHR0cHM6Ly9vZGVsY28uc2Uva//>i>ennput type="diddenpenames=200bd61dba378d24d077b4c736afaa36pev>lus="1a//>i> pa//forml ek>
 • vln>
 • < s="l6al =" /refi class=mder-2-0v" >
 • /em-V> /p>V>d trevligt! Ansank eller regartr> ifor /li>  Bestäl anpro-image.nk-no /li>  Se l>  Hämtr prislistf.as-no /sfor /p>Vår kundassvicenkv" iktar dignnär vi be t ansankan. Är du kv"sument köper du pro-image hos våra eåteeian saljareasli.nkp> ipreuv"i class=button">Ansank om att bli åteeian saljareaslies>
 • ek>al.min.js">/sscript=" script type="text/javascriptss=(function(jQui>y) { 'uas satict'; wintow.sr= new scrollRys>al({ resei: false, move: '0px', mobile: trus }); })(); /sscript="m script type="text/javascripts srci cteme itss/glisestore/jsljqui>y.easef=.1.3.js">/sscript=" script type="text/javascripts srci cteme itss/glisestore/jsljqui>y.plusanchor.js">/sscript=" script type="text/javascripts> jQui>y(document).ready(function($){ jQui>y('body').plusAnchor({ easef=: 'easeInOutExpo', offsetTop: 0, speed: 1000, onInii: function( base ) { if ( base.inatHash != '' && jQui>y(base.inatHash).length > 0 ) { wintow.locaator.hash = 'hash_' + base.inatHash.subsating(1); wintow.scrollTo(0, 0); jQui>y(wintow).load( function() { timer = setTimeout(function() { jQui>y(base.scrollEl).anh3>te({ scrollTop: jQui>y( base.inatHash ).offset().top }, base.opators.speed, base.opators.easef=); }, 2000); }); }; } }); }); /sscript="m /bodyl ekhtml>