Odelco.se använder cookies.
Vi använder cookies för att webbsajten ska funka på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om vår
×

VÄLKOMMEN till Odelco AB. Läs mer om oss...

ODELCO ABPOWER SOLUTIONS
Produktmeny

VÄLKOMMEN till odelco
POWER SOLUTIONS!

STRÖMFÖRSÖRJNING
för båtar, fordon och hus

TÄNK PÅ säkerheten!
Var rädd om dig!

KONTROLL- OCH
övervakningssystem

MED RÄTT BELYSNING
syns du överallt!

Välkommen till Odelco!

Vi är svensk distributör av ett stort antal högkvalitativa varumärken inom strömförsörjning, kontroll- och övervakningssystem, säkerhet och belysning. Vi levererar produkter och lösningar till bland annat båttillverkare, fordonstillverkare, installatörer, butiker och industrier. Är du privatperson köper du produkterna hos en av våra duktiga återförsäljare.

Välkommen till Odelco!

exclamation2 OBS! Vi är på konferens den 14-17 september och kontoret är då obemmanat. Under dessa dagar kommer vi inte att kunna svara som vanligt. Vi ber om överseende för detta.

e r aZclass="moduletacfu> r aZclass="modulprlidgttom cfu> r aZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/ta-5h-1-25bsp-inforna"> r aZZsclass="modulgle=onttom cfu-="tab> r aZZsill rade prodt -a"> r aZZsiZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/ta-5h-1-25bsp-infor> A"5H-1.25BSPv cl r aZss ent"> r aZss edaterade prol> romos MED r aZss r aZss e Odelc.semation2""/vain2"virtueiddton-o ro/ A"5H-1.25BSPlass="alt="exclamation2""/vain2"virtueiddton-o ro/resized/ A"5H-1.25BSP_250x250height="32" A"5H-1.25BSP=abbable"feclassdP-o roIde-7. n v cl
e r aZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/ta-5h-1-5npt-inforna"> r aZZsclass="modulgle=onttom cfu-="tab> r aZZsill rade prodt -a"> r aZZsiZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/ta-5h-1-5npt-infor> A"5H-1.5NPTv cl r aZss ent"> r aZss edaterade prol> romos MED r aZss r aZss e Odelc.semation2""/vain2"virtueiddton-o ro/ A"5H-1.5NPTlass="alt="exclamation2""/vain2"virtueiddton-o ro/resized/ A"5H-1.5NPT_250x250height="32" A"5H-1.5NPT=abbable"feclassdP-o roIde-7. n v cl e r aZclass="moduletacfu> r aZclass="modulprlidgttom cfu> r aZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/tft-1-25bsp-inforna"> r aZZsclass="modulgle=onttom cfu-="tab> r aZZsill rade prodt -a"> r aZZsiZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/tft-1-25bsp-infor> FT-1.25BSPv cl r aZss ent"> r aZss edaterade prol> romos MED r aZss r aZss e Odelc.semation2""/vain2"virtueiddton-o ro/ FT-1.25BSP_captialt="exclamation2""/vain2"virtueiddton-o ro/resized/ FT-1.25BSP_250x250h ="32" FT-1.25BSP=abbable"feclassdP-o roIde-7. n v cl e r aZclass="moduletacfu> r aZclass="modulprlidgttom cfu> r aZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/tft-1-5npt-inforna"> r aZZsclass="modulgle=onttom cfu-="tab> r aZZsill rade prodt -a"> r aZZsiZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/tft-1-5npt-infor> FT-1.5NPTv cl r aZss ent"> r aZss edaterade prol> romos MED r aZss r aZss e Odelc.semation2""/vain2"virtueiddton-o ro/ FT-1.5NPT_captialt="exclamation2""/vain2"virtueiddton-o ro/resized/ FT-1.5NPT_250x250h ="32" FT-1.5NPT=abbable"feclassdP-o roIde-7. n v cl e r aZclass="moduletacfu> r aZclass="modulprlidgttom cfu> r aZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/tft-5="liforna"> r aZZsclass="modulgle=onttom cfu-="tab> r aZZsill rade prodt -a"> r aZZsiZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/tft-5="lifor> FT-5Hv cl r aZss ent"> r aZss edaterade prol> romos MED r aZss r aZss e Odelc.semation2""/vain2"virtueiddton-o ro/ FT-5H_captialt="exclamation2""/vain2"virtueiddton-o ro/resized/ FT-5H_250x250h ="32" FT-5Htabbable"feclassdP-o roIde-7. n v cl e r aZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/tftdbe-5="liforna"> r aZZsclass="modulgle=onttom cfu-="tab> r aZZsill rade prodt -a"> r aZZsiZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/tftdbe-5="lifor> FTDBE-5Hv cl r aZss ent"> r aZss edaterade prol> romos MED r aZss r aZss e Odelc.semation2""/vain2"virtueiddton-o ro/ FTDBE-5Hlass="alt="exclamation2""/vain2"virtueiddton-o ro/resized/ FTDBE-5H_250x250height="32" FTDBE-5Htabbable"feclassdP-o roIde-7. n v cl e r aZclass="moduletacfu> r aZclass="modulprlidgttom cfu> r aZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/tlm100" >panforna">_250x250height="32" LM101" >tabbable"feclassdP-o roIde-7. bclaer="0den v cl r aZss r r cont r aZZsiZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/tlm100" >panfor> LM101v cl r aZss ent"> r aZss edaterade prol> romos MED r aZss r aZss e tabbable"i can Sno-imahttps:/">Odelc.semation2""/vain2"virtueiddton-o ro/ LM101" >lass="alt="exclamation2""/vain2"virtueiddton-o ro/resized/ LM101" >_250x250height="32" LM101" >tabbable"feclassdP-o roIde-7. n v cl e r aZclass="moduletacfu> r aZclass="modulprlidgttom cfu> r aZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/tla100" >panforna">_250x250height="32" LA101" >tabbable"feclassdP-o roIde-7. bclaer="0den v cl r aZss r r cont r aZZsiZck-no-imagn class="link-no-image">Givar/tla100" >panfor> LA101v cl r aZss ent"> r aZss edaterade prol> romos MED r aZss r aZss e tabbable"i can Sno-imahttps:/">Odelc.semation2""/vain2"virtueiddton-o ro/ LA101" >lass="alt="exclamation2""/vain2"virtueiddton-o ro/resized/ LA101" >_250x250height="32" LA101" >tabbable"feclassdP-o roIde-7. n v cl e r aZclass="moduletacfu> r aZclass="modulprlidgttom cfu> r aZck-no-imago-image">Multi/dsmmntmodblypanforna"> r aZZsclass="modulgle=onttom cfu-="tab> r aZZsill rade prodt -a"> r aZZsiZck-no-imago-image">Multi/dsmmntmodblypanfor>DSMMNTASSBLYv cl r aZss ent"> r aZss edaterade prol> romos MED r aZss r aZss e Odelc.semation2""/vain2"virtueiddton-o ro/DSMMNTASSBLY_captialt="exclamation2""/vain2"virtueiddton-o ro/resized/DSMMNTASSBLY_250x250h ="32"DSMMNTASSBLY=abbable"feclassdP-o roIde-7. n v cl e // r aZssjQuery(doc-982").ready(funle=on() {"r aZsssjQuery( ".ab-pane" id .ab-p camera_caption fadcaption fa n fa
"module-content="h-cl">Välkommen till Odelco! <"> lja/divving, kontr:e

Vi är sva

 • sel owl-them/"etablowl-id-95ts">
 • AC Ant> Actise> Actis_250x250height="32"=a">Actise n div a_c clli> Balmar> Berker> no-image">Blue S> no-">Bluefi> Comar > Empirb> Empir_250x250height="32"E">Empirr< n div a_c clli> Enovat> Lopoli> Lopol_250x250height="32"Le">Lopoli< n div a_c clli> Nautic> Ocean > Paguro> Silent> Sonihu> Sonih_250x250height="32""">Sonihul n div a_c clli> Sterli> Victro> Yacht > as < as < r e < r
  r v r vestim">Savat>
  amera_ elass="modulowl-ca> sel owl-them/"etablowl-id->estim">Savu>
  Vi är svass="custom"=tör "v ett stclt="exclamation2"Jocke_L122grenheight="32"Jocke L122grenin-right:101=x; vertic101=xcustom"av vå. n v em>

  i>"Harvvinit /digenöved köper. Är du p sediv>1997undse<> harvenbe fuppvaruköpveskap. Mennåge fav iddknad ärbä. iddinfadeFotor."
  em>

  Joakim L122gren, L122gren MSimar Pddts AB iiass="custom"ts="moduletable_pro15cts">
  Vi är svass="custom"=tör "v ett stclt="exclamation2"joel_weatimavedheight="32"joel weatimaved=xcustom"av vå. n v em>

  i>"Vi/li>skattarv<>v arumäkter ochålcfueen n">v nikoech kouppvaru- vilkktekrävsch kotekniska annat bå. Srent antbådetsnabber ocut, kont."
  em>

  Joel Weatimaved, Vikge"m
  Vi är svass="custom"=tör "v ett stclt="exclamation2"Bju pn-Nilsvåheight="32"Bju pn Nilsvå=xcustom"av vå. n v em>

  i>"BN MSimarlek/divikmAB arbetarvmot främst yrkessju fddtenh I/div> arbete behdiv> idnch kmälen">ill bandu p> ied="/varuversnde.v<>em>

  Bju pn Nilsvå, BN MSimarlek/divikmAB amera_ es < r v as < r v as id="tabs"> r v
  Välkommen t
  Vi är svass="custom"=tör dukterna id="tabs"> -cl">Vl">Vas <"> Vi ss="nav-tabs-h a2> amera_caption_bg span6" >

  Välkommen till Odelco! os/div> ameraast">

  Vi är svass="custom"=tör _emptron ett st<>.hiteradill-os/">Hiter l-tipos/dicl em>

  k-no-imaganfo@>Odelc.se">anfo@>Odelc.sedicl yns d08-718 03 00 yns d+46 8 718 03 00 em>

   v em amera>Välkomme > >

  Välkommen till Odelco! div> ameraast">

  Vi är svass="custom"=tör _emptron ett stuk-no-imagäljare.sk>uellt"mo-i>Ak>uelltch ko<>Cookihtch ko>Odelc.sedyns duicl k-no-imagäljare.hiteradill-os/">Hiter l-tipos/dyns duicl k-no-imagäljare.

  VKö> älcfndyns duicl k-no-imagäljare.leden"-tja ätfu> Leden" tjäätfudyns duicl k-no-imagäljare.prenum blan"mo-ndet-nyhetsbrev">Prenum blanch kokoept nyhetsbrevdyns duicl k-no-imagäljare.prisli <">Prisli .ares="liuppvaran>uköpuppvardyns duicl k-no-imagäljare.wikg">Wikguicl&4-17 v em > >

  Välkommen till Odelco! ameraast">

  Vi är svass="custom"=tör _emptron ett stVoep aff kosidét antom kvalitatlancköptill annat båttillverkare, fofrån>ildsndei berrnass="p>

  k-no-imagäljare.rc-i>Lä. ier...dicl em > >

  Välkommen till Odelco! ameraast">

  Vi är sva-1098"> B lösnindiv> dicl lcht-devices" > Svervakningssystem,div> dicl lcht-devices" > S produktdiv> dicl lcht-devices" > Öl bing. Vier dessa rhetdiv> dicl lcht-devices" >stem, Devices Fyndvinor/utfmen tilltem,div> dicl lcht-devices" > Utbildare, fdiv> dicl lchtdiv>

  > iv> iv> ivd="tabs"> iv> > ifoobåt-lr"foobåts">
  Vi ss="n" r v a_a -lr"foobå-lmari<
  &n6" a_ >
  ©v<> diem iv> >
  Vi soci>Vi-facebookk- v> dicl lchdiv a_ctent"> iv> iv> ass="custom"=lea="c iv> iv> iv> iv> foobå /diontainer-lr"ia rhtmo"> <
  Vi ss="n" _a -lr"ia rht> ehu>

  Välkommen t
  Vi är svass="custom"=tör dukterna

  Välkommen till Odelco! < class="tool-tip"> >st">

  Vi är svass="custom"=tör on ett stVichålcfueh koom fy>textpttillbildå. Hitertiga ber vid gssrod? G kodirestol-tipkoepstill bandu p> s webbv>Motaervice/koepst k-no-imagäljare.

  Välkommen till Odelco, p>Mota-os/">ge">Motaeos/dicl gs hjäluktiviol-tipied=anfore="mar. em>

  elco!ji>Vis-i>Vis6 > float: left; iddle;" />&nbs10px;">clt="e ; vert: auto; idx--righbs100%BS! Vi är på konferens bclaer: 0px;""exclamation2"i>Vis/homEheight="32"Adress: . n v v> di

  elco!
  >Vi sromBtreet6 > ge">Mul: block; paddninbsp;O 0px 6px;">ODELCOmABsyns dMissinesvägen77syns dSE-167 33 Bromma dyns duiv> d

  elco!ji>Vis-i>Vis6 > float: left; iddle;" />&nbs10px;">clt="e ; vert: auto; idx--righbs100%BS! Vi är på konferens bclaer: 0px;""exclamation2"i>Vis/a di
  elco!>Vi sromtelehone">Se8-718 03 00 / +46 8 718 03 00 v> diem>

   v em en tttttttttttttttt _a -lr"opespan rht> ehu> s="tabs">vaclan>c/div>a /da ge">Mul: nne"; <
  ÅFpanloggtem,div> t k->lose-lgfore-tpetkepdaterage"midiv i can">×dicl
  Vi ss="ng span6">
  < clas

  Vi är slg-i>V-uare">clnputeaypspatext=abbable"lnputbox"<-lr"iodlgn-uarenam/"enam/e"uarenam/"e>Muceholdå2"Anv andaenamnk- v>

  lg-i>V-pas/">clnputeaypspapas/wcla=abbable"lnputbox"<-lr"iodlgn-pas/wd"e>Muceholdå2"Lösencla=anam/e"pas/wcla=- v>
  heckbox" " _ dypetke
  Loln">in >ddMa=- v> _ d/bpetke _
 • .loln"pan?view=resMa=-li>a tttt
 • .loln"pan?view=remlent> a tttt
  inloggtem,dia tttt />Vä fieljart lnputeaypspadukter" < clas

  Vi är svass="custom"=tör on ett t">V-tipga bliöved/älkommen till Od l-tipos/?ent"> stVid trevå t! Angssr p>Vlor3">c/di&4-17 Be älca annat bå. Vlor3">c/di&4-17 Se nk-nr Vlor3">c/di&4-17 Hämtavprisli <.sr /ge">Motarcdigcn antviobetom cre,angssran. Ätiga ge"s-982" köuktiga annat båtndsekoepst k-no-imagäljare.

  Välkommen till Odelco. em>

  k-no-imagäljare.loln"pan"v class=bpetkep>Angssr h om bliälkommen till Odelcov em /daMutn2"gli e"/vae/js scrollRll al.mle.j/">c script>cnscripteaypspatext/javascript"> (funle=on(jQuery) {"'uaröveict'; 1122ow.sr= new scrollRll al({ resMa: false, move: '0px', mobile: true }); })(); c script>cdaMutn2"gli e"/vae/js jquery.easning1.3.j/">c script>cnscripteaypspatext/javascript"eexclamtem>Mutn2"gli e"/vae/js jquery.plusanchva.j/">c script>cnscripteaypspatext/javascript"> jQuery(doc-982").ready(funle=on($){ jQuery('body').plusAnchva({ easnin: 'easeInOutExpo', offsetTop: 0, speedbs1000, onInia: funle=on( base ) {"if ( base.levtHash != '' && jQuery(base.levtHash). 0 ) {"1122ow.loc="mar.hash = 'hash_' + base.levtHash.subveing(1); 1122ow.scrollTo(0, 0); jQuery(1122ow).cda