ODELCO AB är en distributör som säljer till företag och vi har begränsade möjligheter att hjälpa privatpersoner. Behöver du hjälp med en produkt ska du i första hand kontakta ditt köpställe som hjälper dig med felet och som kan skicka produkten till oss för eventuell felsökning och reparation.

Är du kund till oss och behöver hjälp, fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Återförsäljare/företag *
Namn *
Mobil *
E-post *
Ert referensnummer

Produkt och felbeskrivning:

Produkt *
Antal
Serienummer
Typ av felanmälan
Fel på produkt
Fel på leverans
Felbeskrivning *
Inköpsställe *
Inköpsdatum
Inköpskvitto
Dra och släpp filer här Bläddra bland filer
Garanti åberopas
Ja
Nej

För att garanti ska kunna åberopas krävs ett inköpskvitto samt att felet faller inom produktgarantin.

Önskad åtgärd
Reparation
Utbyte
Retur
Kreditering

Produkten repareras i första hand. Om den inte går att reparera kan produkten bytas ut. Om garantin inte gäller kontaktar vi dig med ett kostnadsförslag innan reparation görs.

Åtgärd efter reparation
Skickas tillbaka
Skickas till kund
Hämtas på Missionsvägen 77 i Bromma

Om produkten ska skickas till kunden behöver kunduppgifterna nedan fyllas i:

Kundföretag
Kundens namn
Kundens adress
Kundens postadress
Kundens ort
Kundens mobilnummer

Bifoga gärna bilder på felet:

Bifoga filer
Dra och släpp filer här Bläddra bland filer