Odelco.se använder cookies.
Vi använder cookies för att webbsajten ska funka på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om vår
×

VÄLKOMMEN till Odelco AB. Läs mer om oss...

ODELCO ABPOWER SOLUTIONS
Produktmeny

cospas sarsat logoCOSPAS-SARSAT är ett internationellt system för mottagning av nödsignaler och lokalisering av nödsändare för bland annat sjö- och flygräddning. Sverige är ett av medlemsländerna i Cospas-Sarsat. Det finns olika typer av nödsändare som sänder på frekvensen 406 MHz (PLB och EPIRB). När en räddningssignal når Cospas-Sarsat meddelas den närmaste räddningstjänsten vad det är för larm och vilken position som målet har. För att räddningstjänsten ska kunna ge bästa hjälp ska man registrera sin utrustning.

I systemet ingår följande delar:

ELT
En ELT (Emergency Locator Transmitter) är den typ av nödsändare som används av luftfarten.

EPIRB
En EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) används inom sjöfarten och ingår i det internationella sjösäkerhetsradiosystemet GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

PLB
En PLB (Personal Locator Beacon) är som benämningen anger en nödsändare som är registrerad på en person och som är i fickformat och kan tas med i såväl båten, i lätta flygplan, i fjällen eller andra platser.

SAR point of contact (SPOC)

Sveriges kontakt gentemot Cospas-Sarsat satellitsystem är Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC. Mottagna larm från nödsändare dirigeras till rätt instans, beroende på typ av nödsändare och position.

SAR Data Provider (SDP)

För uppgifter om identitet och registrering av nödsändare (EPIRB/ELT/PLB) finns en SAR Data Provider som är kontaktpunkt gentemot andra länders räddningstjänster. Ett larm från en nödsändare via satellit måste snabbt kunna identifieras, för att ge uppgifter om identiteten på den som är i svårigheter, eller för att kunna få bekräftat att så inte är fallet.

I fråga om EPIRB och PLB upprätthålls registret över nödsändarna av Sjö- och flygräddningscentralen, medan uppgifter om ELT upprätthålls av Transportstyrelsen.

Övriga uppgifter om fartyg och luftfartyg hämtas från respektive allmänna register. De uppgifter som sjö- och flygräddningscentralen i egenskap av SDP kan tillhandahålla är:

  • Översättning av nödsändarens identitet
  • Ägaren till fartyg eller luftfartyg
  • Direkta kontaktvägar till objektet
  • Kontaktpersoner
  • Registrering

PLB

Varje PLB som vi levererar har ett förprogrammerat unikt svenskt HEX ID-nummer. Det numret måste anges hos IBRD när enheten registreras. Har du köpt en PLB utomlands, eller om du ska flytta utomlands och ta med din PLB måste den programmeras om till ett svenskt respektive utländskt HEX ID-nummer. (Kostnad för omprogrammering tillkommer.)

Det är också viktigt att uppdatera sina kontaktuppgifter när de ändras. Minst var 5:e år ska detta göras.

Registrering av en PLB

Sedan den 1 juni 2017 lägger ägaren av en PLB in sina uppgifter i IBRD (International Beacon Registration Database), ett register som administreras av Cospas-Sarsats sekretariat. Registreringen sker via IBRDs webbplats.

Läs mer

I samband med registreringen väljer man ett personligt lösenord och har då skapat ett konto man kan logga in på vid behov, t.ex. vid uppdatering. Information om hur man går till väga samt en Steg-för-steg instruktion för IBRD finns på Sjöfartsverkets hemsida.

Läs mer

För de PLB som registrerats före den 1 juni 2017 är proceduren vid uppdatering att de kontaktar Sjöfartsverket med uppgifter om HEX-id, namn och telefonnummer. De får då ett tillfälligt lösenord och tillsammans med sin HEX-id kan ägaren logga in på sitt konto och uppdatera uppgifterna samt byta till ett personligt lösenord.

EPIRB

Innan en EPIRB levereras måste den programmeras med fartygets MMSI-nummer. Det görs av en auktoriserad återförsäljare eller hos oss. När EPIRB:en programmerats med MMSI-numret fås ett unikt HEX ID-nummer som ska anges när enheten registreras hos IBRD. Om EPIRB:en är köpt utomlands eller om den ska flyttas till ett annat fartyg, måste den programeras om.

Programmera en EPIRB

Registrering av en EPIRB

När du köper en Ocean Signal EPIRB skriver installatören under ett programmeringscertifikat och skriver ut ett registreringsdokument. Registreringsdokumentet kompletteras med dina personliga uppgifter och skickas därefter till Sjöfartsverket. Du får ett meddelande när uppgifterna är mottagna och registrerade, normalt inom 14 dagar. Saknar du blankett finns den att hämta på Sjöfartsverkets webb.

Kontakta oss

Odelco AB
Missionsvägen 77
SE-167 33 Bromma
Hitta till oss

info@odelco.se

Är du inte kund hos oss ber vi dig att kontakta en återförsäljare.

 

Om Odelco AB

Vi är en distributör av produkter och lösningar inom strömförsörjning, övervakning och säkerhet till marin- och fordonsbranschen. 

Läs mer...