Odelco.se använder cookies.
Vi använder cookies för att webbsajten ska funka på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om vår
×

VÄLKOMMEN till Odelco AB. Läs mer om oss...

ODELCO ABPOWER SOLUTIONS
Produktmeny ss="item-839"><88href="/kundseramlnap/erjn KnappaF li>
 • Kabelstammar
 • Dimmerta oss
 • 891r parent">PolskoMa osgstyrmodspan>
 • <89href="/produkma osgsupport> -ankarsupportejpan class="link-no-image">PolskoBuntb"> , ankarsillbehejp>
 • 89href="/speciama osgsupport>DigitaKrymputyrmodspanslasp>
 • DigitaVl ptyp>
 • <895ref="/digitaal ptyp/kammaraxanan class="link-no-image">Knappatammaraxan>
 • <89href="/armatual ptyp/presingsnDubblaPresinän
 • Distringsfarsillbeomv"> an>
  ss="item-839"><91href="/dimmermeal ser-ngsfan-sc-acrmeal ser-ngsfan-tter>LysdioInal seringsfan pan/span> ss="item-839"><91href="/produkmeal ser-ngsfan-sc-acrmeal ser-ngsfan-48er>LysdioInal seringsfan 48e/span> li>
 • Distringnmbrytar>
  ss="item-824 de91href="/digitagalv">pska-t>PolskoGalv">pskaodspan> ss="item-824 de915ref="/produkm-oljusKnappaI-oljus ss="item-824 de91href="/armatuo- ossKnappata oss

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  >>>>>>>>
  >>>>>>>/i cldiv>>>>>>>a >>>>>>
  ss="item-8i-container item-618"><
  • DistriAIS>

   DistriNödhänfan, spannslutVHF>

   >>>>>>>/i cldiv>>>>>>>a >>>>>>
   ss="item-8i-container item-618"><
   • DistriAntifoulh komoc beväxspan>

    DistriE

    DistriGloadeervakning

    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>lass="row-fluid">

    DistriLarmontrollmmunbkasian>

    DistriMos/soggl>

    DistriNMEA 2000-näsvl p>
    ss="item-824 de9 href="/polskonmea-2000atamlnap/mini-heavyan class="link-no-image">PolskoMini (heavy)>
   • <9 href="/digitanmea-2000atamlnap/sngsstyrdaningsskyddan class="link-no-image">Polskoingsstyrdaningsskydd>
   • <95er parent">Peak PNMEA 2000-/l
   • <9 href="/armatunmea-2000atl" ssPeak PMicro>
   • <9 href="/lysdionmea-2000atl" ssPolskoMini (heavy)>
   • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>lass="row-fluid">

    DistriSigna an>

    DistriSkärmar,hogg/sup ntroprograp>

    DistriTankmäskydd>

    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    >>>>>>>>
    >>>>>>>/i cldiv>>>>>>>a >>>>>>
    ss="item-8i-container item-618"><109href="/viper-saruma_rkengaVarumärkspgi
    • DistriBng

     DistriSrytarrjning

     DistriSet

     Distriakning och kontroll

     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
     >>>>>>>>
     >>>>>>>li cldiv>>>>>>>a >>>>>>
     >>>>>>>> clu
     >>lu
     >lu
     >div> header/div>div>>>>lass=id="breadcrumbntauian"link-nner-fluid"l
     >>lass="row-fl 1hr=id="brc ass=23">scope=23">type">Dttps://schema.org/BreadcrumbListan"link-nbreadcrumb
     prop-923">ListElemh-dan23">scope=23">type">Dttps://schema.org/ListI3">an"link-n">prop-9name cdiv>>>hör till undervunding t m_ha=23">prop-9tn"> an""> >lu
     lu
     >>lu
     >>>
     lsecjus< id="storynt">
      lass=id="i-cont"> hlass="row-fluid">
      >>>>>>>>>>>lass="row-fl 1hrcdiv>>>>>>div>>>>>>>>>>>>>>div>>>>>>div>>>>>>lass="row-fltmpnt"> >>>>>div>>>>>>>>>>>>>>div>>>>>>plates/glasestore/css/view-grid.css" rel="stylesheel type">text/css" /class="rw-hanbuidse-view div lass="row-fluid">
      >dilass="row-fl
      Polss/stories/virtuemart/category/resizedihoer-tilp-ndervunding t lu >dispa1ahör till undervunding t
     • < >>ass="menu-nview-apa/div>>>ass="item-'grid'ef="/arma'u3">plates/glasestore/plates/glasestore/ >
     • >>a >lu
     • >iv cclass="row-fl 5 floatrerieayerge="winpow.top.locjus<./armathis.opjus40>lass="row-flvm-paginjus>>>>> cllass=style-9float:rerieref>lu lass="row-fleven-odv
      text/css" mediafl creenga .addtocrleprea, .addtocrlebar,h.quantity-box, .addtocrlebutts< {ayerdilass="row-fluid">>lass="row-fl cal span3-sepadas/s lass="row-fl> c>> <="menu-tem-923">iPolss/st v>>lartuemart/4W-JBng t
     • Png t
     • >>a Pelogonbyay{ayeri-no-imagelebge">P> ast"h2>rPolss/stmanuf e">P/s="rw-hanOrbng< ss" mediaflmenu <"men mediafllllllllllllP fyw-henheesclmenui clp-flvm-paginflvm-paSo sera på h-pvad ccils/oflvm-paflvm-pag>>la-pvice-1 ss/lasboox,m>lass="r v>>laPvice14ass=flvm-pag>336 klskoSanrlyiv>>>84 klskoSanrlyiv>>flvm-pag>yiv>>flvm-pagflvm-pag> c>> h >dpop-upss="linkh-li>
     • scope=2<111hrthi
      Polss/st v>>lar4W-JBbng-row-fl
      Polss/st v>>lartuemart/4W-JBng t dt_namctI="lin /h> ast"iv>>handler"wyiv>>flvm-pag>yiv>>flvm-pagflvm-pagflvm-pag>in <"l3">i>efoyle/d creenga blu <="menin elecj=.addtoc[]"ge">P-errStI="Du kr ntat 1 er-r="lidiv sub
     • ntat 1r="lidiv hiddenngelecj=tu>Polss/s_ norow-fl g>yiv>>menPolss/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=iaogg/valuea/cs/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=ia>Polss/s_ Ps/ span3e="lidiv hiddenngelecj=p-pc-valuea/n4ass/ span3e="lidiv hiddenngelecj=//sc-pc-valuea/928"t <"men>flvm-paflvm-paflvm-pacliv>>>a >>a >>a > lu >lasbyaypagi>yle/d v>>lass="row-fl cal span3-sepadas/s lass="row-fl> c>> <="menu-tem-923">iPolss/s/c>>ess
     • r">P ing t
     • >>a Pelogonbyay{ayerir">P i> ast"h2>rPolss/stmanuf e">P/s="rw-hanOrbng< ss" mediaflmenu <"men mediafllllllllllllr">P i PVC, 1e tter,ge">P ><9 hndervundilmenui clp-flvm-paginflvm-paSo sera på h-pvad ccils/oflvm-paflvm-pag>>la-pvice-1 ss/lasboox,m>lass="r v>>laPvice14ass=flvm-pag>244 klskoSanrlyiv>>>61 klskoSanrlyiv>>flvm-pag>yiv>>flvm-pagflvm-pag> c>> h >dpop-upss="linkh-li>
     • Polss/s/c>>ess
      -row-fl cnappaEPolss/s/c>>ess
      dt_namctI="lin /h> ast"iv>>handler"wyiv>>flvm-pag>yiv>>flvm-pagflvm-pagflvm-pag>in <"l3">i>efoyle/d creenga blu <="menin elecj=.addtoc[]"ge">P-errStI="Du kr ntat 1 er-r="lidiv sub
     • ntat 1r="lidiv hiddenngelecj=tu>Polss/s_ norow-fl g>yiv>>menPolss/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=iaogg/valuea/cs/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=ia>Polss/s_ r">P is/ span3e="lidiv hiddenngelecj=p-pc-valuea/n4ass/ span3e="lidiv hiddenngelecj=//sc-pc-valuea/928"t <"men>flvm-paflvm-paflvm-pacliv>>>a >>a >>a > lu >lasbyaypagi>yle/d v>>lass="row-fl cal span3-sepadas/s lass="row-fl> as/s l=id="i-c prss=g=id="i-cont"> <="menu-tem-923">iPolss/s/c>>ess
     • r">P ing t
     • >>a Pelogonbyay{ayerir">P i> ast"h2>rPolss/stmanuf e">P/s="rw-hanOrbng< ss" mediaflmenu <"men mediafllllllllllllr">P i PVC, 2e tter,ge">P ><9 hndervundilmenui clp-flvm-paginflvm-paSo sera på h-pvad ccils/oflvm-paflvm-pag>>la-pvice-1 ss/lasboox,m>lass="r v>>laPvice14a2s=flvm-pag>376 klskoSanrlyiv>>>94 klskoSanrlyiv>>flvm-pag>yiv>>flvm-pagflvm-pag> c>> h >dpop-upss="linkh-li>
     • Polss/s/c>>ess
      -row-fl cnappaEPolss/s/c>>ess
      dt_namctI="lin /h> ast"iv>>handler"wyiv>>flvm-pag>yiv>>flvm-pagflvm-pagflvm-pag>in <"l3">i>efoyle/d creenga blu <="menin elecj=.addtoc[]"ge">P-errStI="Du kr ntat 1 er-r="lidiv sub
     • ntat 1r="lidiv hiddenngelecj=tu>Polss/s_ norow-fl g>yiv>>menPolss/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=iaogg/valuea/cs/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=ia>Polss/s_ r">P is/ span3e="lidiv hiddenngelecj=p-pc-valuea/n4a2s/ span3e="lidiv hiddenngelecj=//sc-pc-valuea/928"t <"men>flvm-paflvm-paflvm-pacliv>>>a >>a >>a > lu >lasbyaypagi>yle/d v>>lass="row-fl <="menu-tem-923">iPolss/st v>>lartuemart/RCrmeVng t
     • >>a Pelogonbyay{ayeriTrådlös fjärrakning-o> ast"h2>rPolss/stmanuf e">P/s="rw-hanOrbng< ss" mediaflmenu <"men mediafllllllllllllP thiu >la-pvice-1 ss/lasboox,m>lass="r v>>laPvice14ass=flvm-pag>5.360 klskoSanrlyiv>>>1.340 klskoSanrlyiv>>flvm-pag>yiv>>flvm-pagflvm-pag> c>> h >dpop-upss="linkh-li>
     • scope=2<111hrthi
      Polss/st v>>larRCrmeVbng-row-fl
      Polss/st v>>lartuemart/RCrmeVng t dt_namctI="lin /h> ast"iv>>handler"wyiv>>flvm-pag>yiv>>flvm-pagflvm-pagflvm-pag>in <"l3">i>efoyle/d creenga blu <="menin elecj=.addtoc[]"ge">P-errStI="Du kr ntat 1 er-r="lidiv sub
     • ntat 1r="lidiv hiddenngelecj=tu>Polss/s_ norow-fl g>yiv>>menPolss/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=iaogg/valuea/cs/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=ia>Polss/s_ <"men>flvm-paflvm-paflvm-pacliv>>>a >>a >>a > lu >lasbyaypagin3-sepadaeadcc text/css" mediafl creenga .addtocrleprea, .addtocrlebar,h.quantity-box, .addtocrlebutts< {ayerdilass="row-fluid">>lass="row-fl cal span3-sepadiv ivs <3-sepadiv ivs <="menu-tem-923">iPolss/st v>>lartuemart/RCr24Vng t
     • >>a Pelogonbyay{ayeriTrådlös fjärrakning-o> ast"h2>rPolss/stmanuf e">P/s="rw-hanOrbng< ss" mediaflmenu <"men mediafllllllllllllP thiu >la-pvice-1 ss/lasboox,m>lass="r v>>laPvice14ass=flvm-pag>5.856 klskoSanrlyiv>>>1.464 klskoSanrlyiv>>flvm-pag>yiv>>flvm-pagflvm-pag> c>> h >dpop-upss="linkh-li>
     • scope=2<111hrthi
      Polss/st v>>larRCr24Vbng-row-fl
      Polss/st v>>lartuemart/RCr24Vng t dt_namctI="lin /h> ast"iv>>handler"wyiv>>flvm-pag>yiv>>flvm-pagflvm-pagflvm-pag>in <"l3">i>efoyle/d creenga blu <="menin elecj=.addtoc[]"ge">P-errStI="Du kr ntat 1 er-r="lidiv sub
     • ntat 1r="lidiv hiddenngelecj=tu>Polss/s_ norow-fl g>yiv>>menPolss/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=iaogg/valuea/cs/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=ia>Polss/s_ <"men>flvm-paflvm-paflvm-pacliv>>>a >>a >>a > lu >lasbyaypagi>>lass="row-fl cal span3-sepadiv ivs <3-sepadiv ivs <="menu-tem-923">iPolss/st v>>lartuemart/RGBW-CCng t
     • PolDMXcg t
     • >>a Pelogonbyay{ayeri">PolDMX> ast"h2>rPolss/stmanuf e">P/s="rw-hanOrbng< ss" mediaflmenu <"men mediafllllllllllllPolDMXiakning och-k/ge">P >dervundile">Kväxld="e färg>Pe(e">P H48CC, S48CCistriGW48CC)agin >la-pvice-1 ss/lasboox,m>lass="r v>>laPvice14a2s=flvm-pag>4.232 klskoSanrlyiv>>>1.058 klskoSanrlyiv>>flvm-pag>yiv>>flvm-pagflvm-pag> c>> h >dpop-upss="linkh-li>
     • scope=2<111hrthi
      Polss/st v>>larRGBW-CCbng-row-fl
      Polss/st v>>lartuemart/RGBW-CCng t dt_namctI="lin /h> ast"iv>>handler"wyiv>>flvm-pag>yiv>>flvm-pagflvm-pagflvm-pag>in <"l3">i>efoyle/d creenga blu <="menin elecj=.addtoc[]"ge">P-errStI="Du kr ntat 1 er-r="lidiv sub
     • ntat 1r="lidiv hiddenngelecj=tu>Polss/s_ norow-fl g>yiv>>menPolss/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=iaogg/valuea/cs/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=ia>Polss/s_ PolDMXc/ span3e="lidiv hiddenngelecj=p-pc-valuea/n4a2s/ span3e="lidiv hiddenngelecj=//sc-pc-valuea/928"t <"men>flvm-paflvm-paflvm-pacliv>>>a >>a >>a > lu >lasbyaypagi>>lass="row-fl cal span3-sepadiv ivs <3-sepadiv ivs <="menu-tem-923">iPolss/st v>>lartuemart/PSUr24V-UNIng t
     • >>a Pelogonbyay{ayeri110/240V> ast"h2>rPolss/stmanuf e">P/s="rw-hanOrbng< ss" mediaflmenu <"men mediafllllllllllll>laPvice1474s=flvm-pag>1.952 klskoSanrlyiv>>>488 klskoSanrlyiv>>flvm-pag>yiv>>flvm-pagflvm-pag> c>> h >dpop-upss="linkh-li>
     • scope=2<111hrthi
      Polss/st v>>larPSUr24V-UNIbng-row-fl
      Polss/st v>>lartuemart/PSUr24V-UNIng t dt_namctI="lin /h> ast"iv>>handler"wyiv>>flvm-pag>yiv>>flvm-pagflvm-pagflvm-pag>in <"l3">i>efoyle/d creenga blu <="menin elecj=.addtoc[]"ge">P-errStI="Du kr ntat 1 er-r="lidiv sub
     • ntat 1r="lidiv hiddenngelecj=tu>Polss/s_ norow-fl g>yiv>>menPolss/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=iaogg/valuea/cs/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=ia>Polss/s_ <"men>flvm-paflvm-paflvm-pacliv>>>a >>a >>a > lu >lasbyaypagi>>lass="row-fl <3-sepadiv ivs <="menu-tem-923">iPolss/st v>>lartuemart/BL-SWITCHng t
     • Pelogonbyay{ayeriPoast"h2>rPolss/stmanuf e">P/s="rw-hanOrbng< ss" mediaflmenu <"men mediafllllllllllll>la-pvice-1 ss/lasboox,m>lass="r v>>laPvice15>lass="row-f>480 klskoSanrlyiv>>>120 klskoSanrlyiv>>s="row-f>yiv>>flvm-pagflvm-pag> c>> h >dpop-upss="linkh-li>
     • scope=2<111hrthi
      Polss/st v>>larBL-SWITCHbng-row-fl
      Polss/st v>>lartuemart/BL-SWITCHng t dt_namctI="lin /h> ast"iv>>handler"wyiv>>flvm-pag>yiv>>flvm-pagflvm-pagflvm-pag>in <"l3">i>efoyle/d creenga blu <="menin elecj=.addtoc[]"ge">P-errStI="Du kr ntat 1 er-r="lidiv sub
     • ntat 1r="lidiv hiddenngelecj=tu>Polss/s_ la/ span3norow-fl 1r="lidiv hiddenngelecj=task"gvaluea/L.q"/h> norow-fl g>yiv>>menPolss/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=iaogg/valuea/cs/ss/ span3e="lidiv hiddenngelecj=ia>Polss/s_ la/ span3e="lidiv hiddenngelecj=pelec"gvaluea/s="rw-hanOrc/ span3e="lidiv hiddenngelecj=p-pc-valuea/n5>la/ span3e="lidiv hiddenngelecj=//sc-pc-valuea/928"t <"men>flvm-paflvm-paflvm-pacliv>>>a >>a >>a > lu >lasbyaypagin3-sepadaeadcc lass="row-1 er
     • >>>>> cllass=style-9florieref//Va>Polss/s. v>>la($("paI-. v>>la")); }); //]]ecjedow-fl //prop-9 upd">i. // If 'last'ef issaw ivludyeleic"upd">i subu v clld a <10iss=" let's // set-up the -->sanunoeuges. //if (Va>Polss/s.="rw-hano)/a>Va>Polss/s.upd">iDyeleicUpd">itps:mages(); }); //]]ecjedow-fl /a><"meng>yiv>>flvm-pagggggggggg/a><"men>flvm-paa><"men>flvm-pcliv>>>a >>a >>> aypagopagopagpagopagopaSliv>>>a >a >>>
      >>>" a >a K"rw-kta osolskoYac>a a ku3oser-ice/hit>P-lueatoso">Hit>P luea,osolsast"p /

      -tem-923">infa@<111hrthi">infa@<111hrthilsastbrg/h08-718 03 00tbrg/h+46 8 718 03 00t"p /

      &9fa fa-porieref>>a pjusa >>>" a >a Ku3oser-icelskoYac>a a ku3oser-ice/-ktuelltvpa-<111hr">Aktuelltme?keO111hrlsastbrg/h-tem-923">cooksrc">Cooksrcme?ke<111hrthilbrg/h-sasttem-923">ku3oser-ice/hit>P-lueatoso">Hit>P luea,osolbrg/h-sasttem-923">ku3oser-ice/koepstaellenn>Köpställenlbrg/h-sasttem-923">ku3oser-ice/ledigP-ljasp-titemLedigP tjäp-titlbrg/h-sasttem-923">ku3oser-ice/preoatereravpa-vtitynyhetsbrevw-Pveoatererame?kevå/sanyhetsbrevlbrg/h-sasttem-923">ku3oser-ice/prisnunoaw-Pvisnunoalbrg/h-sasttem-923">ku3oser-ice/ser-ice-och-suppo/ss>Ser-iceistrisuppo/slbrg/h-sasttem-923">ku3oser-ice/wiki">Wiki-sas&9fa fa-porieref>>a pjus>>>" a >a OmeO111hr ABa a Ps">Pjundi, över-tkundi, säkerhetnstrindervundi.t"p /

      -tem-923">ku3oser-ice/,m-<111hr">Läse tr...lsast"p rieref>>a pjus>>>" a >a t_namktka a a "ocem-799la-tem-923">ndervundi-ka "ocem-796la-tem-923">stroemfogesogejundi-ka ahlai id=1 erPs">Pjundile-9floriast"o  "ocem-798la-tem-923">sakerhet-ka "ocem-797la-tem-923">oever-tkundi-ka ahlai id=1 er -9floriast"o  "ocem-936la-tem-923">fynd<10or-utfogesaeljundiid=1 erPs"ljundi> -9floriast"o  "ocem-1059la-tem-923">utbildundireid=1 er -9floriast"o&nb> > >>a pjus>>a wwSliv>>>a ww wwSl>>>> aypaSliv>>>a ypaSfoo?v<"mennS-sepdiv foo?v<-linehema.org/ lass="row-fowmennS-sepdiv foo-w-fl-ass=sty>a a ©eO111hr AB. Specifiks="roe>>>>"rw-emar: 8pt;">Ahiu prise> -9florip rieref<>a >>a ww wwwwwwwwwwwwwS-sepadaeadc-9fl6ty>a >a ww wwwead"div social-links/oflvm-pawwweo&nbapadaeadc-c-3rmm-923">sco://www.facebookthi <111hrab/ini"itet="_blankecayer >

     • iv>>>a ww wwwwwwwwe>iv>>>a ww wwwwwwwer" >>>a ww e>iv>>>a ww wwwwwwww e>iv>>>a ww wwSliv>>>a pjfoo?v>>>>>>er" >-r>>>dialoÅF-inlo -9flo bapadaeadculose-lgpaI-y-box, /.e">P-dtomieadcmovalem-times;> ast"iv>>efoyle/d moval-body">>iP/oflefoyle/d lg- /oflv1 er-r="lidiv idsp-numbi="lilebo/div modlgn-useat"iv>>efoyle/d lg- /oflv1 er-r="lidiv pasowordidsp-numbi="lilebo/div modlgn-pasowd"gcrcusat"iv>>effoyle/d lg- /oflv1lno-i sp-numbi=linehepaI="modlgn-remetrerioflv1r="lidiv checklebo/elecj=remetreriv
      >at"iv>>effoyle/d lg- /oflv1yle/d btn-groupiayen m<-box, .d bbox, /.iv sub LolgP inP- oggle>>dropdown/oflvm1 erku3oser-ice/lolgP-in?ss="=resestyyw wwuGlömtilösenord?b>afku3oser-ice/lolgP-in?ss="=remi3otyyw wwuGlömtianväpdaafadmi3totrs="ro/editaddress/oflvm-paSkapP inlo af >>efoieref<>a efoifieldset>efoe="lidiv hiddenngelecj=dfl el"gvaluea/com_use>effo>iv>>>a wer" >Ps"lj iluea,oso?Slh3 /

      Vad trevligt! Ans">k -iler regtotreramdig här. SomnijlolgPdnkr-r>-r>-r> /

      Vå/ ku3oser-iceiakni-ktarmdig när vi jussub-s= oxs">kan. Är/du aknsuprop köper/du marame?vku3oser-ice/koepstaellenn>å?vPs"lj > af.t"p /

      -tem-923">ku3oser-ice/lolgP-inrg/Breadcrbox, />Ans">k omntildbsp;å?vPs"lj > aft"p rieref>>a pjus>>>>>Srow-flsfl 'last'efs/gnuneimg e/jsedowollReveal.mi3.jo">-edow-fl >Srow-flsiv (fun <"l(jQuery) {<'usenstrict'; wi3oow.sr= new dowollReveal({ reses: false, movr: '0px', mobilr: trel }); })(); -edow-fl >>>Srow-flsiv -edow-fl >Srow-flsiv -edow-fl >Srow-flsiv jQuery(docuprop).umbLy(fun <"l($){ jQuery('body').plusAnchla({ easndi: 'easeInOutExpo', offsesTop: 0, speed: 1000, onInis: fun <"l( base ) { 0 ) {>>S/bodyd