Odelco.se använder cookies.
Vi använder cookies för att webbsajten ska funka på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om vår
×
ODELCO ABPOWER SOLUTIONS
Produktmeny
12V-batterierElspa-per-seriWeatref=">
Belysninglintar/span>per-seriWeatref=">
Terminalbol} .sgn kolplingsp/s/dy?24stavuli>lintar/span>per-seriWeatref="/kopplingsplintar/skyddska75ge">Terminalbol} .sgn mpptStrömförsörjning
 • em-8avudnPolskor och anslutningsskydd
<12ch-displayer" ngskt24ska-k
g} o -40
/40
 • axdgs>Presimänmiu>Skiljedioder
 • Polskor och anslutningsskydd
  <89e" >
  Knapparinspaner-sc->
 • Huspaner-sc-><>Huspaner-opp/a>
 • <>Huspaner-le_menu vertical span3">

  <>Huspaner-48pmenu vertical span3">
  /kopplingsplintar/skyddsk90ike" >TermKopHuspaner-ddnidgs-sc->

 • <-Huspaner-ddnidgs-oppl>
  t">
 • <91-931"> <915"/produkter/Hioldnen" aext/"plintar/span>en" aext/"f="/laddningenu-n> <91lingsplintar/po/spane"/huvud833"plintar/span> dervattensbelysning
 • Strömförsörjning <81riga-faesten/ais-t/li>po79">r-kt/li>po79">r k <81="/produkter/ais-mobplintar/span>MOBper-seriWeatlings> <9brytare" >mo"/viagsper-seriWeatlings> <81gsplintar/powpis-sart_sintar/span>SARTo-image">AGM
 • AGM
 • Polskor och anslutningsskydd
 • <9r/lithium/12v-epirbplintar/span> <9> <9>="/produkter/noed class="link-no-image">Dimmers och dödan>
 • r-sart_sintar/span>r-SARTo-image">AGM
 • AGM
 • lintar/span> kameriv class=">AGM
 • kameriv class=">AGM
 • dervattensbelysningStrömförsörjning
 • 12V-batterierAC-< NMEA 2000 class=">AGM12V-batteriernsering
 • 12V-batterierDC-< NMEA 2000 class=">AGM12V-batterierShyrg" >="link NMEA 2000 class=">AGM ntainerer
 • 12V-batterierDfas från 4-20mA-givdgs NMEA 2000 class=">AGM12V-batterierHänielsn- claskaext/" NMEA 2000 class=">AGM12V-batterierdrivdon12V-batterierThap.saen cl NMEA 2000 class=">AGM12V-batterierTryck NMEA 2000 class=">AGM12V-batterierVädcl NMEA 2000 class=">AGMStrömförsörjning
 • <"container-fluid">
  12V-batterierAnaiona signagsppan>anmea-2000image">12V-batterierBränsleflödcsmä832"> NMEA 2000 class=">AGM12V-batterierer"> "fas J1708/J1939/NMEA 2000 class=">AGM12V-batterierMoext"faseavln=" > ntainerer
 • AGMonmea-2000tiv ln="/micro-lk-n/lintar/span>
  <9"/viper-seriClnmea-2000tiv ln="/mini-heavyda skiljereläerBatteitem-832">da skiljereläer class=">AGMKnapparnmea-2000ticlapaneaimage">12V-batterierNMEA 2000- >12V-batterierMicro class=">AGMLysdinmea-2000ticlapanea/mini-heavyda skiljereläerStrömförsörjning
   <"container-fluid">
   12V-batterierAnaiona signagsppan>Lysdican claht-sef/li-nmea-2000image">12V-batterierCANBUSpan>12V-batterierEeepenet/WiFipan>12V-batterierBryggor NMEA 2000 class=">AGMr-nmea-018pla skiljereläerr NMEA 018p class=">AGM12V-batterierNMEA 018ppan>Dimmers och VE.D clct, VE.Can, VE.B>
  • ntainerer
 • Knapparprograr-nmea-2000image">12V-batterierPrograr NMEA 2000 class=">AGMh="Deef=class=nk-no-99lingsplintar/prograr-nmea-2000/n2kview-/div-pc-mac-ios-<-Hos/sda skiljereläerstroembrytare/manuella-stroembryt99a href="/piranrograr-nmea-2000/dcsignnHuvuavudn ntainerer
 • class="container-fluid">
  <">r-nmea-2000image">12V-batterierGivdgs ><">r NMEA 2000 class=">AGM/manuella-stroembryt>omae8agsplintar/span>
  dervattensbelysning
 • Strömförsörjning
 • Lysdioder 230V
 • roemfoersoerd>iimg srcira/a>daalt/>rea /ba-"ediooooool!-- for="quantity24="roersoerquantity_box">Kvantitet: M> --> oooolsiljereläerquantity-box u alprooemf i kvantitetcl "li%seseycken!" valuear1s minar1s stepar1s /-nd ass="siljereläer ddtocdr>/butt/sd>iinput typesssubmi>< name="addtocdr>dureläer ddtocdr>/butt/sd valuearLägg i sarukog oo/ekilj oooo roemfoersoerclea-"öekilje ooo />rea, .addtocdr>/bar, .quantity-box, .addtocdr>/butt/s {f="/huvu:none;} Stspul in iooloemfoersoerBeloect floatlef>>/span> pr-img/ul> u isplintar/mpext"faseavln="nspan clapanea/evc-a-ec12-inf>daalts.p"> h u -1 marginbott/m1="rid="BeloectPp" >2r3 hedioooooloemfoersoerPp" >salesPp" > vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hPp"s salesPp" >">460 kcper-seriWkiljloemfoersoerPp" >pp" >WithoutTax vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hExkl. moms pp" >WithoutTax">368 kcper-seriWkiljloemfoersoerPp" >taxAmount vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hMoms: taxAmount">92 kcper-seriWkiljul> hediooooooloemfoersoerpopout-pp" >-butt/s roemfoersoerd>iimg srcira/a>daalt/>rea /ba-"ediooooool!-- for="quantity243 ereläerquantity_box">Kvantitet: M> --> oooolsiljereläerquantity-box u alprooemf i kvantitetcl "li%seseycken!" valuear1s minar1s stepar1s /-nd ass="siljereläeraddtocdr>/butt/sd>iinput typesssubmi>< name="addtocdr>dureläer ddtocdr>/butt/sd valuearLägg i sarukog oo/ekilj ooooloemfoersoerBeloect floatlef>>/span> pr-img/ul> u isplintar/mpext"faseavln="nspan clapanea/sater-="/h12-inf>daalt u i!-- Mmbrf n cl logo --> < >Caterpillar D"/huvundAGM

  u iimg srcira/a>s.p"> h u -1 marginbott/m1="rid="BeloectPp" >2r4 hedioooooloemfoersoerPp" >salesPp" > vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hPp"s salesPp" >">460 kcper-seriWkiljloemfoersoerPp" >pp" >WithoutTax vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hExkl. moms pp" >WithoutTax">368 kcper-seriWkiljloemfoersoerPp" >taxAmount vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hMoms: taxAmount">92 kcper-seriWkiljul> hediooooooloemfoersoerpopout-pp" >-butt/s roemfoersoerd>iimg srcira/a>daalt/>rea /ba-"ediooooool!-- for="quantity244 ereläerquantity_box">Kvantitet: M> --> oooolsiljereläerquantity-box u alprooemf i kvantitetcl "li%seseycken!" valuear1s minar1s stepar1s /-nd ass="siljereläer ddtocdr>/butt/sd>iinput typesssubmi>< name="addtocdr>dureläer ddtocdr>/butt/sd valuearLägg i sarukog oo/ekilj ooooloemfoersoerBeloect floatlef>>/span> pr-img/ul> u isplintar/mpext"faseavln="nspan clapanea/efi_10pin-inf>daalts.p"> h u -1 marginbott/m1="rid="BeloectPp" >2r5 hedioooooloemfoersoerPp" >salesPp" > vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hPp"s salesPp" >">460 kcper-seriWkiljloemfoersoerPp" >pp" >WithoutTax vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hExkl. moms pp" >WithoutTax">368 kcper-seriWkiljloemfoersoerPp" >taxAmount vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hMoms: taxAmount">92 kcper-seriWkiljul> hediooooooloemfoersoerpopout-pp" >-butt/s roemfoersoerd>iimg srcira/a>daalt/>rea /ba-"ediooooool!-- for="quantity245 ereläerquantity_box">Kvantitet: M> --> oooolsiljereläerquantity-box u alprooemf i kvantitetcl "li%seseycken!" valuear1s minar1s stepar1s /-nd ass="siljereläer ddtocdr>/butt/sd>iinput typesssubmi>< name="addtocdr>dureläer ddtocdr>/butt/sd valuearLägg i sarukog oo/ekilj ooooloemfoersoerBeloect floatlef>>/ roemfoersoers/lc roemfoersoers/lc /ul> pr-img/ul> u isplintar/mpext"faseavln="nspan clapanea/mcf-2m-=12-inf>daalt u i!-- Mmbrf n cl logo --> h u till J2K100.ooo < -1 marginbott/m1="rid="BeloectPp" >2085 hedioooooloemfoersoerPp" >salesPp" > vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hPp"s salesPp" >">840 kcper-seriWkiljloemfoersoerPp" >pp" >WithoutTax vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hExkl. moms pp" >WithoutTax">672 kcper-seriWkiljloemfoersoerPp" >taxAmount vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hMoms: taxAmount">168 kcper-seriWkiljediooooolWkiljedioooooedioooooloemfoersoerpopout-pp" > hediooooooloemfoersoerpopout-pp" >-butt/s roemfoersoerd>iimg srcira/a>daalt/>rea /ba-"ediooooool!-- for="quantity2085 foersoerquantity_box">Kvantitet: M> --> oooolsiljereläerquantity-box u alprooemf i kvantitetcl "li%seseycken!" valuear1s minar1s stepar1s /-nd ass="siljereläer ddtocdr>/butt/sd>iinput typesssubmi>< name="addtocdr>dureläer ddtocdr>/butt/sd valuearLägg i sarukog oo/ekilj oooo roemfoersoerclea-"öekilje ooo />rea, .addtocdr>/bar, .quantity-box, .addtocdr>/butt/s {f="/huvu:none;} Stspul in iooloemfoersoerBeloect floatlef>>/span> pr-img/ul> u isplintar/mpext"faseavln="nspan clapanea/mcf-2m-=12cat-inf>daalt u i!-- Mmbrf n cl logo --> h u till J2K100.ooo < -1 marginbott/m1="rid="BeloectPp" >2086 hedioooooloemfoersoerPp" >salesPp" > vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hPp"s salesPp" >">1.490 kcper-seriWkiljloemfoersoerPp" >pp" >WithoutTax vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hExkl. moms pp" >WithoutTax">1.192 kcper-seriWkiljloemfoersoerPp" >taxAmount vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hMoms: taxAmount">298 kcper-seriWkiljediooooolWkiljedioooooedioooooloemfoersoerpopout-pp" > hediooooooloemfoersoerpopout-pp" >-butt/s roemfoersoerd>iimg srcira/a>daalt/>rea /ba-"ediooooool!-- for="quantity2086 ereläerquantity_box">Kvantitet: M> --> oooolsiljereläerquantity-box u alprooemf i kvantitetcl "li%seseycken!" valuear1s minar1s stepar1s /-nd ass="siljereläeraddtocdr>/butt/sd>iinput typesssubmi>< name="addtocdr>dureläer ddtocdr>/butt/sd valuearLägg i sarukog oo/ekilj ooooloemfoersoerBeloect floatlef>>/span> pr-img/ul> u isplintar/mpext"faseavln="nspan clapanea/mcf-2m-=4-inf>daalt u i!-- Mmbrf n cl logo --> h u till J2K100.ooo < -1 marginbott/m1="rid="BeloectPp" >2087 hedioooooloemfoersoerPp" >salesPp" > vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hPp"s salesPp" >">750 kcper-seriWkiljloemfoersoerPp" >pp" >WithoutTax vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hExkl. moms pp" >WithoutTax">600 kcper-seriWkiljloemfoersoerPp" >taxAmount vm-="/huvu vm-pp" >-valuer/kiljereläervm-pp" >-desc hMoms: taxAmount">150 kcper-seriWkiljediooooolWkiljedioooooedioooooloemfoersoerpopout-pp" > hediooooooloemfoersoerpopout-pp" >-butt/s roemfoersoerd>iimg srcira/a>daalt/>rea /ba-"ediooooool!-- for="quantity2087 ereläerquantity_box">Kvantitet: M> --> oooolsiljereläerquantity-box u alprooemf i kvantitetcl "li%seseycken!" valuear1s minar1s stepar1s /-nd ass="siljereläer ddtocdr>/butt/sd>iinput typesssubmi>< name="addtocdr>dureläer ddtocdr>/butt/sd valuearLägg i sarukog oo/ekilj oooo roemfoersoerclea-"öekilje ooo /ekilje loemfoersoervmpplginan s_jss typesstext/javascripn">// /escripn= // for dynamic cclaent updae/. // If re of dynamic updae/ l> Belvided a sari-823 let's // set-up the event listeners. //if (Virtuemart.cclaainer) Virtuemart.updae/DynamicUpdae/Listeners(); }); //]]> /escripn= olWkiljedioooooooooooooo ooo ooo oooooo ooo oo/ekilje e /oemfoersoercclaainer-la rse s=rid="bott/m-bg hediooooooloemfid="bot-mloeles-2Stspul ioemfoersoerr-se3s styleer"oi ooo ooedioooooo ih3="siljereläerh-cl">Kclapana osser-sere /eh3=ediooooo o

  Odelco AB
  /hitas-till-oss">Hitas till osseAGMisplintar/inf>@sdelco.se">inf>@sdelco.seeAGMbr /-08-718 03 00Mbr /-+46 8 718 03 00M M ooo ooedioooooo ih3="siljereläerh-cl">Kundsern" >er-sere /eh3=ediooooo o

  isplintar/kundsern" >/panuellt-pa-sdelco">Aanuellt på OdelcoeAGMbr /-isplintar/cookies">Cookies på sdelco.sebr /-ieAGMsplintar/kundsern" >/hitas-till-oss">Hitas till ossbr /-ieAGMsplintar/kundsern" >/koepstaell/n">Köpställ/nbr /-ieAGMsplintar/kundsern" >/ledigs-tjaensnea Ledigs tjänsneabr /-ieAGMsplintar/kundsern" >/prenumerera-pa-vdr>/nyhetsbrev hPpenumerera på vårt nyhetsbrevbr /-ieAGMsplintar/kundsern" >/prislista hPp"slistabr /-ieAGMsplintar/kundsern" >/sern" >nspansupport->Sern" > spa supportbr /-ieAGMsplintar/kundsern" >/wiki">WikiieAG M ooo ooedioooooo ih3="siljereläerh-cl">Om Odelco AB o

  Vår affärsidé är attf="/tribuera spa säljalprooemf spa lösni">ar från ledl> / "laernan, övernakni">, säkerhet spa v">ysni">.Misplintar/kundsern" >//m-sdelco">Läs mer...eAGM ooo ooedioooooo ih3="siljereläerh-cl">Peloektkae/gxtiecper-sere /eh3=edioooooysni">-kae/gxtitext< >"siljereläerlink-noysni">er-seriWAGM

 • rlifoersoeritem-796 ha-faesten/stroemfoersoerjni">-kaeagxtitext< >"siljereläerlink-noer-seriWAGM
 • rlifoersoeritem-798 ha-faesten/sakerhet-kae/gxtitext< >"siljereläerlink-norlifoersoeritem-797 ha-faesten/oevernakni">-kaeagxtitext< >"siljereläerlink-no spa claroller-seriWAGM
 • rlifoersoeritem-936 ha-faesten/fyndsaror-utfoersaeljni">< >"siljereläerlink-noer-seriWAGM
 • rlifoersoeritem-1059/hisplintar/utbildni">ar< >"siljereläerlink-noarer-seriWAGM
 • r/ulje e/ekilje /ekilje iekiljl /ekilje /ekilje /ese s=> oo/ekilje oo/foof id="foof roemfoersoercclaainer"je oloemfid="foof -linedureläerjning">Stspul oloemfid="foo-lef>-right"edioooooo ioemfoersoerr-se6 hediooooouroemfoersoercusexm< > o

  © Odelco AB. Specifikan.Mbr /-isilje hyleerfcla-size: 8pt;">Alla prise är rekommendera / listprise om "lae annan anges.eem>er-seriWp=/ekiljeedioooo/ekilje ioemfoersoerr-se6 hediooooou oloemfid="socialModagpje rulfid="social-links/hedioooo rli>rafoersoerrc-3pllintarkttp://www.facebook.seasdelcoab/s target="_blankr/kiljereläericcl sociccl-facebook"öer-seriWAGM

 • ioooo r/uljeoooo r/kilje r/kilje roemfoersoerclea-" iifoersoerfa fa-chevrcl-up" ari--hidd/n="truer//i>r/aje/ekiljeeeeloemfid="LoginForm"roersoermodag hide fades tabindex="-1" roleerdialo>daari--lav">ledbyermyModagLav">" ari--hidd/n="truere hyleer="/huvu: none;/hed">ÅF-inlo>gni">er-ser rafoersoerslose-lgen" /butt/sd "fas-="/misoermloal"×ndAGMStsploemfoersoerjning">Stsp roemfoersoermloelet-823> oo
  iinput typesstext< reläerinputbox eid="modlgn-use name" name="use name" huvcehol"er="Använda nams"="er-sere Miinput typesspasswxt"< reläerinputbox eid="modlgn-passwd" huvcehol"er="Lösenxt"< name="passwxt"<="er-sere M reläerinlinedufor="modlgn-rememb hedi"input typesscheckbox ename="rememb foersoercheckbox evaluearyes"eid="modlgn-rememb h Kom "håg mig /elav">>e M< name="Submi><>Loggs inndbutt/spu ret<="er-sere u isplintar/kundsern" >/loggs-in?view=reset<=u Glömt lösenxt"?r/aje /eli>u /li>u isplintar/kundsern" >/loggs-in?view=remind<=u Glömt använda nams?r/aje /eli>u /li>u isplintar/admin"/trangni">eaje /eli>u r/uljeooM ore till oss?/eh3=

  Vad trevligt! Ansök ">ler reg"/trera dig här. Som "lloggsd kljedu bll> annan:Miifoersoerfa fa-check-circle cusexm-color3r//i>  Beställalprooemf ./eli> urli>iifoersoerfa fa-check-circle cusexm-color3r//i>  S/ ln="rstatus.eli> urli>iifoersoerfa fa-check-circle cusexm-color3r//i>  Hämta prislista.eli> ur/ulj

  Vår kundsern" > clapanar dig när vi beul> an ansökan. Äredu clsument köperedu prooemf hos våra raflintar/kundsern" >/koepstaell/n">åneaförsälj>reeaj.Misplintar/kundsern" >/loggs-in"roersoerbutt/sd>Ansök om attfblifåneaförsälj>reeajMiescripn=elscripnrtypesstext/javascripn"> (fun s=(jQuery) {e'use strict'; window.sr= new scrollReveal({ reset: false, move: '0px', mobile: true }); })(); iescripn=eeelscripnrtypesstext/javascripn"rsrcira.1.3.js">iescripn=elscripnrtypesstext/javascripn"rsrciraiescripn=elscripnrtypesstext/javascripn"> jQuery(document).ready(fun s=($){ jQuery('body').plusAnchxt({ easi">: 'easeInOutExpo', offsetTop: 0, speed: 1000, onInit: fun s=( base ) {eif ( base.in"tHash != '' && jQuery(base.in"tHash).l/ngth > 0 ) {ewindow.locan); }, 2000); }); }; } }); }); iescripn=eeel/bodyje/ehtml>