Odelco.se använder cookies.
Vi använder cookies för att webbsajten ska funka på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om vår
×

VÄLKOMMEN till Odelco AB. Läs mer om oss...

ODELCO ABPOWER SOLUTIONS
Produktmeny lass="item-839">VipeC="itic6en" >lass="item-839">PiraCnt"urrien" >lass="item-839">PiraEtikeiövan>lass="item-839">VipeWeathlnDe0-6en" >
 • oem-ochare-i-papar-och-paneg-ochspan class="link-no-image">VipeS href="/kopp, par-och dispg-ochlingsa>
 • Vipe115Veg-ochan>
 • lass="item-839">Vipe12V/USBeg-ochan>lass="item-839"><-g-ochspan class="link-no-image">Vipelass="item-839">VipeAnornng-ochan>lass="item-839">Vipeers ocan>lass="item-839">SkydDos>lass="item-839">Knappar och paneler
 • 6a href="/dimmemfoerare-i-papar-och-paneg-och/emfoerare-i-pspan class="link-no-image">KnapS href="/koppan>
 • kerheKnapSäe
 • 6eper parent">kerheKnapArromateäe
 • PiraA6en" >
 • lass="item-839"91a href="/stroerheVipeC6en" >lass="item-839"91a href="/armaerheVipeCLB6en" >lass="item-839"92a href="/kunderheVipe1876en" >lass="item-839"92a href="/dimmerheVipe2856en" >
 • KnapBladeäe
 • HuvuANpan>
 • G4 PATOan>
 • SäkCLASS-Tan>
 • SäkMAXIan>
 • TermMEGpan>
 • KnapSäe
 • Knapinalbloceäe
 • v>

  Battrumeastrsljusmate

  lass="item-828 d1eper parent">SkydFtrsstifh kabel
 • LithFtrsstifhshylsoc46">
 • lass="item-828 d
  LithR/splstammk><46">lass="item-828 dSkydRtilllass="item-828 dSkydSkarvhylsoclingsa>
 • Knaplstamg('orstil/spchlingsa>
 • lass="item-828 d
  klstl>Knapan class="link-no-image">Knaplstl>Knlingsa>
 • -40>LysdAtningsskydlstl>Kn " >/40>pan>
 • lass="item-839"88eper parent"> Knapan class="link-no-image">KnapFtil"> Knlingsa>
 • Kn/la-fn" >dr-pspan class="link-no-image">Knapla fn" >dr-pan>
 • lass="item-839"88a href="/kundsstl>Kn/soer"> Kn/enkn" >dr-pspan class="link-no-image">KnapEnkn" >dr-pan>lass="item-839"88a href="/kundsstl>Kn/soer"> Kn/f> >dr-pspan class="link-no-image">KnapF> >dr-pan>
 • Kn/kstammar" >Kabelstammar
 • Dimmakta os/span>
 • PolsMkta gh styrm
 • PolsBuntber", ankarh tillbejpan>
 • DigiKrymp- styrm
 • DigiVca
 • Knaplstammaxr-pan>
 • DubbPresmnän >
 • Distningarh tillomver">r-pan>

  lass="item-839"128a href="/kundsrier/lningr-p/victroglislogy-phoenix6en" >Viper-ctrog Eslogy Phoenix6en" >lass="item-839"128a href="/batar-0er/lningr-p/victroglislogy-mViper-ctrog Eslogy Slass="item-839"129a href="/batterier/lningr-p/behoer-till-undeerioeveningr-pspan class="link-no-image">Knapbehör till undeerioeveningr-pan>
 • KnapDC/DC-ningr-pan>
 • lass="item-828 902per parent">kec-ec-omver">r-pspan class="link-no-image">KnapDC/DC-omver">r-pan>
 • r-p/ieol(radpspan class="link-no-image">KnapIeol(radpan>
 • lass="item-828 90a href="/koppec-ec-omver">r-p/oieol(radpspan class="link-no-image">KnapOieol(radpan>
 • LysdInicalil 12pan>
 • lass="item-839"90a href="/kundruicalillec-actruicalill >LysdInicalil /span>
 • LysdInicalil 48pan>
 • oruicalillningr-plec-acitemr
 • LysdInicalildningr-p 12V/
 • lass="item-839"91a href="/dimmruicalillningr-plec-acdruicalillningr-plbatt" >LysdInicalildningr-p /sp/lass="item-839"91a href="/prodruicalillningr-plec-acdruicalillningr-pl48LysdInicalildningr-p 48p/
 • Distninömbrytan>

  lass="item-824 91a href="/koppgalver/ska-o" >PolsGalver/skarmlass="item-824 915 href="/prodreolrsljustchen> KnapIeolrsljustchen> lass="item-824 91a href="/kopplita oseh-paneg-ochspan class="link-no-image">Knapakta oseh dispg-ochlingsa>
 • v>
 • lass="item-li-container item-618">2a href="/kunderhet" >
 • DistAIS" >

  DistNödeängr-p,

 • lass="item-li-container item-618">1a href="/armarvakning-och-kontroll" >
 • DistAntifouloch mo- beväx

  DistE >kt

  DistG('loendervakning

  v>

  DistLarm kontrommuntka/ispan>

  DistMo/js-togan>

  DistNMEA 2000-nägvca

 • Polsnningsstyrutningsskyan>
 • PeakNMEA 2000-loll osehan>
 • PeakMicroan>
 • PolsMini (heavy)an>
 • v>

  DistSigna omver">r-pan>

  DistSkärmar,t-tojs/h kontprogra

  DistTankmägsskyan>

  v>
 • lass="item-li-container item-618"109a href="/lysdvr-umalrkenviVr-umärk>
 • DistBning

  DistSmförsörjning >

  DistSrhet

  Distrvakning och kontroll

  v>
 • <
  header ref-923propem-923"f="/armakunden"vicesps="linkpathway"an clas-923propemname">Kunden"vicean> r class="linkclaidch rnngsa> rmle_s-923propemuion"> spsnt"> <="1
  mle_s-923propemuion"> spsnt"> <="2
  clasid="-li-cent"> class="row-fluid"> mle_s-923propeminLangu>Polpsnt"> <="sv-SE" / rnrslju strvr-umärk>,ervakningr-f-, fordons-, kontfastig/spsbchenche (erioeveer,trumeastrsljusmater,telica< mm)
 • rnsp, kabin<> rknads >drndes-tom/sin genre. Proer/>rnrshah högmea kval-83t vilkeh är >d dev,elgaknerar samt samordnar astseeom ril el styrvakninggnerar proer/oev från f> aelgaknit"il> NMEAana> (Nrsljual Mnril mo Electrogics Associrslju). Givetvissutbildch vi äv> mor" msirSWEBOAT - Båtbchenche msirNMEA.

  Pos/sweboat-2c.pkyspal<="sweboat 2c"/s yle="-lrgin: 10px;" / Pos/NMEA.pkyspal<="NMEA" width="250"f=e-ser="75" /

  Pos/LH.pkyspal<="LHsps="linkpereon"/s yle="-lrgin-r-ser: 10px; f>oat:elgft;" /

  Leif Henrikseon
  VD kontförjnlj em>

  < clas-d="e>oakd4d5c407c9c4d73014b22145e124941a hD>-uiotadresm> oakd4d5c407c9c4d73014b22145e124941a').inn/hHTML = '';oakd4d5c407c9c4d73014b22145e124941a').inn/hHTML += 'ref' + path + '\'' + prefix + ':' + ingyd4d5c407c9c4d73014b22145e124941a + '\'>'+ingy_textd4d5c407c9c4d73014b22145e124941a+'<\na>';cripp

  Leif hah jobbats-tom/">r-fbchenchedrn ualblnes udch. Han hah jobbatsanslvnril deläha-psirOdelcoss>drn år 2008. Innan desm arble_desler bnitdtrnnat på Navship styrmåldesRay">r-fl,sler hah vnril på Naut/skarMagasinsp kontär äv>Pos/PAX.pkyspal<="PAXsps="linkpereon"/s yle="-lrgin-r-ser: 10px; f>oat:elgft;" /

  Peoev Axenäs
  Administchslju kontno-öp em>

  < clas-d="e>oak023fd0599cd17719255afb58eaf78f7b hD>-uiotadresm> oak023fd0599cd17719255afb58eaf78f7b').inn/hHTML = '';oak023fd0599cd17719255afb58eaf78f7b').inn/hHTML += 'ref' + path + '\'' + prefix + ':' + ingy023fd0599cd17719255afb58eaf78f7b + '\'>'+ingy_text023fd0599cd17719255afb58eaf78f7b+'<\na>';cripp

  Peoev hah jobbatsanslvnril deläha-psirOdelcoss>drn år 2008. Peoev blir yvärh lättpsjögjuk,rmåsler hah lagp sokts på siffrov styrlogisto
 • Pos/HB.pkyspal<="HBsps="linkpereon"/s yle="-lrgin-r-ser: 10px; f>oat:elgft;" /

  Håkan Blt-ochhal
  M>rknadsför/sp styrförjnlj

  < clas-d="e>oak4c82e365d6b772240360e7bd14ee090a hD>-uiotadresm> oak4c82e365d6b772240360e7bd14ee090a').inn/hHTML = '';oak4c82e365d6b772240360e7bd14ee090a').inn/hHTML += 'ref' + path + '\'' + prefix + ':' + ingy4c82e365d6b772240360e7bd14ee090a + '\'>'+ingy_text4c82e365d6b772240360e7bd14ee090a+'<\na>';cripp

  Håkan var 6">sk-fbefnl k="it 6ekonthitdhaver"esstil snabba fareyg (m>otte). Innan Odelcoshah Håkan bnitdtrnnat jobbats6">rknadsför/sp. Håkan är vår ">rknadsgururoonthenvr-ah ftiltförjnljPos/CM.pkyspal<="CMsps="linkpereon"/s yle="-lrgin-r-ser: 10px; f>oat:elgft;" /

  ChIlnesälja-p konten"vicehenvr-i> em>

  < clas-d="e>oakd4968d3014019d3195c158bb1663c2f4 hD>-uiotadresm> oakd4968d3014019d3195c158bb1663c2f4').inn/hHTML = '';oakd4968d3014019d3195c158bb1663c2f4').inn/hHTML += 'ref' + path + '\'' + prefix + ':' + ingyd4968d3014019d3195c158bb1663c2f4 + '\'>'+ingy_textd4968d3014019d3195c158bb1663c2f4+'<\na>';cripp

  Chdrn 2015.

  Pos/CU.pkyspal<="CUsps="linkpereon"/s yle="-lrgin-r-ser: 10px; f>oat:elgft;" /

  Chg
  Proer/tchef kontprojekthenvr-i>telsystha em>

  < clas-d="e>oak84d6c27440bee8b250704e2d054ec82b hD>-uiotadresm> oak84d6c27440bee8b250704e2d054ec82b').inn/hHTML = '';oak84d6c27440bee8b250704e2d054ec82b').inn/hHTML += 'ref' + path + '\'' + prefix + ':' + ingy84d6c27440bee8b250704e2d054ec82b + '\'>'+ingy_text84d6c27440bee8b250704e2d054ec82b+'<\na>';cripp

  ChPos/GN.pkyspal<="GNsps="linkpereon"/s yle="-lrgin-r-ser: 10px; f>oat:elgft;" /

  GtillasNohlgren
  Lap>

  Gtillashah fundekondepå vårt lag>Adresml und ossli 08-718 03 00
  Vårt lag>Odelco AB
  ref="/armakunden"vice/hite_--undeosssps="linkbuttonebutton-arrow">Hite_s und osslili>

  ref="/armakinerktheosssps="linkbuttonebutton-arrow">akta osa osslili>

  drn 1980-tocets6">ktdrn 1985 btilj_desvil undica< stilterioeveer på dentsverskar">rknadeu kontvilhah s>drn desm vr-it enörje på dete_. Deh finnssmångatbåtnr som hnr kondepå erioeveern_s ack varet>< eri-Meoev!

  Undch år> kontnomeastrsljusmate År 2016 gick Odelco ABssamman 6">assom kan erbjuda ettpkomplettpsoal moch 6">, modern_selsystha,rmäet
 • Mnrinplts ABsmtare_des2006 6">< unökatp 6">Mnrinplts ABsvar förjeli Europa 6">r-fbchenche<.

  Distakta osa ossli>
   Hite_s und osslili>

   ref="/armainfo@odelco.se">info@odelco.selili>br / 08-718 03 00
    

   Distaunden"vicean>
    Aosuellt på Odelcolili>br / ef="/armakunden"vice/hite_--undeosss>Hite_s und osslbr / ef="/armakunden"vice/koepmtan" >nstaöpenällcn
    ef="/armakunden"vice/lediga-tjaenst Lediga tjänstorlbr / ef="/armakunden"vice/pr>ef="/armakunden"vice/prislayuaakPrislayualbr / ef="/armakunden"vice/en"vicelpanesuppoal">Sn"vice kontmuppoallbr / ef="/armakunden"vice/wiki">Wiki

    DistOm Odelco ABan>

     rnrslju strvr-umärk>,ervakningLässmer...lili>

     DistProer/tkategorieran>