Odelco.se använder cookies.
Vi använder cookies för att webbsajten ska funka på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om vår
×

VÄLKOMMEN till Odelco AB. Läs mer om oss...

ODELCO ABPOWER SOLUTIONS
Produktmeny
Distribution av el
6/li>
 • 6ampor7sning
 • Koppling872ning
 • Koppling87 meter7 1000A=oltNodgiliolpa href/ lt lpastata0-6="/digital-switching/knappar-ocPlt lpastata0-6s="link-no-i-image">Terminalblock 20-65A=oltNodgilmpptle="ula"tex-="/digital-switching/knappar-ocMPPTle="ula"tex-s="link-no-i-imaglblock 20-65A=oltNodgilpwmle="ula"tex-="/digital-switching/knappar-ocPWMle="ula"tex-s="link-no-i-imaglblock 20-65A=oltNodgil
 • <="/digital-switching/knappar-ocbelysning" >Terminalblock 20-65ATch anslutningsskyddpan>
  Distribution av el
 • ref="/digital-switching/knappar-ocervaknirefk-no-image">k-no-image">Koppling129pport<ref/blu >ref="/digital-switching/knappar-ocelu ry_i Systont refk-no-image">o-imaimage">Koppling128revet<ref/victroul >odgy-c>
 • o-imaimage">Koppling128thium
 • Distribution av el
  elc>galvcaaska-1-823">k-no-module-content"9151000Ai=olrjus" t" >k-no-module-content"91kåpor/a>pan>Distrk-no-module-con 2pport<= class="i/saekerhet" roemfoersoerjning">Strömförsörjning 1amporStrömförsörjning
  • Lanternor
    "h-cl">Lanternor
   Lanternor
   aclasslass="itemnmea-2000href="/batterier/lithium/peak-pAC-ng" ><Batteriöve96/li>
  • <="yr"itemav-elmnmea-2000href="/batterier/lithium/peak-pS"yr"ite < NMEA 2000 >"h-cl">Lanternor
  Lanternor
  <-panef" >-4-20ma-givreflnmea-2000href="/batterier/lithium/peak-pDpan från 4-20mA-givref NMEA 2000 >haendelsandm-11ka"tex-lnmea-2000href="/batterier/lithium/peak-pHän>elsanem-11ka"tex- NMEA 2000 >entpoda"li>< NMEA 2000 >trycklnmea-2000href="/batterier/lithium/peak-pTryck NMEA 2000 >vaed>< NMEA 2000 >pan>
  Lanternor
  kamer> ="/digital-switching/knappar-ocKamer> >
 • Lanternor
 • Lanternor
  Lanternor
  Lanternor
  Lanternor
  pteratr-nmea-2000href="/batterier/lithium/peak-pGivref span pteratr NMEA 2000 >Instrument och d" >elningmanu ef="/digital-switching/knappar-ocMä refs="link-no-irminaor och anslutningsskyddpan>Distrk-no-module-con 1092/24VStrömförsörjning
  Undervattensbelysning
  Undervattensbelysning
  ac-Koppling1112/24Vvattensbelysning
  Undervattensbelysning
  < sensf="/digital-switching/knappar-ocA sensf > ss=t ss=t >mtretrouDistrk-no-or ol">Distrkslutningggggggggstrkslutningggrkslutninggrkslutninggningssheadertningninggggttensid="breadceumb> ha ainer-fluid"> ningggriner-fluid" 1jnsid="brcpan33> tentscope tenttypeetattps://schema.org/BreadceumbList amodtentpropontentListElemi><="tentscope tenttypeetattps://schema.org/ListIentan3"> < DC/ACass="link-nninggning / ="1><="tentscope tenttypeetattps://schema.org/ListIentadule-con ve>< 12slas oi"linklass="mnu ftentpropon/arch-poen=> ="2> ninainer-fluid"innx-ainer"> 3"> lass= ttensid="n> ainer"> ainer-fluid"> ninggggggggggggriner-fluid" 1jn ninggggggninggggggggggggggninggggggninggggggriner-fluid"tmp>n> atrean ninggggggninggggggggggggggningggggg se-viewdoch ainer-fluid"> b> se-top">gniriner-fluid" iv claaltd"in gnidiv1iIn < 12spav1ininggriner-fluid"iategory_descripjus"mpningrp -size: 13px; f> -style: ntueal; f> -weclas: ntueal; enud>: ntueal; text-align: enft; text-in3 : 0px; text-t" >: 0px; background-n>lor: #f9f9f9; text-decorrjus": ntne; floas: ntne;abEn in < (växelrik ref) omvcal ref likanel" (DC) >< omvcal rs s > från nuda >/arus clas krefanvän>rs.ass="linkplasskslutninggg a>pan> ainer-fluid"> >rDesc?keyword=ocSo/d><<<="ef="/span><="ef ><="ef: pan>odgys=n> view-as tmodule-co'grid'por<o set view rs grid (default)'poodule-confa fa-th4 relutn <o set view rs l st'poodule-confa fa-th4 st"  40 >< pr-imgainer"> tr<altd"PIN1j1220200<< 12/1200 t!-- Manuf li>< logo --> Phoenix In < 12/1200-o timg srcn>odgy.pcs ga << 12/1200, Schuko>/a><5.800 k"s="link-nslutriner-fluid"PficepficeWithoutTax vm-ass="it vm-pfice-valuetao href="/polsvm-pfice-descmpExkl. moms <<=="linshref="/polsPficepficeWithoutTax">4.640 k"s="link-nslutriner-fluid"PficetaxAmount vm-ass="it vm-pfice-valuetao href="/polsvm-pfice-descmpMoms: <<=="linshref="/polsPficetaxAmount">1.160 k"s="link-nslutningggggrnslutningggggningggggriner-fluid"popout-pficempninggggggriner-fluid"popout-pficeabutts"tainer"> timg srcn><altd"PIN1j1220200dP><< cula"ut onn> onclic-ettoggle_visibilisy('p><Kvantiset: pallsta> --> ggggrshref="/polsquantisy-box f="/polsquantisy-input js-rev> cula"ut name="quantisy[]"n-pan-errStu="Du krefen>rst köpa dannanpro< %s s ycken!" valuen>1> minn>1> stepn>1> /o-o=="linshref="/polsaddtocrr abutts"">tinput typeetsubmi < name="addtocrr adule-con ddtocrr abutts"" valuen>Lägg i vreukoelun391ry/ anoscripjininput typeethiddun dd"/o-onoscripji grnslut com_virtuemarty/ ainput typeethidduncarty/ ainput typeethiddun<391ry/ ainput typeethiddunPhoenix In < 12/1200y/ ainput typeethiddunvaluen>391ry/ ainput typeethiddunvaluen>906"/ ga ggrkslut ggggriner-fluid"p>< pr-imgainer"> tr<altd"PIN1j8010200<< 12/800 t!-- Manuf li>< logo --> Phoenix In < 12/800-o timg srcn>odgy.pcs ga << 12/800, >/a><3.570 k"s="link-nslutriner-fluid"PficepficeWithoutTax vm-ass="it vm-pfice-valuetao href="/polsvm-pfice-descmpExkl. moms <<=="linshref="/polsPficepficeWithoutTax">2.856 k"s="link-nslutriner-fluid"PficetaxAmount vm-ass="it vm-pfice-valuetao href="/polsvm-pfice-descmpMoms: <<=="linshref="/polsPficetaxAmount">714 k"s="link-nslutningggggrnslutningggggningggggriner-fluid"popout-pficempninggggggriner-fluid"popout-pficeabutts"tainer"> timg srcn><altd"PIN1j8010200dP><< cula"ut onn> onclic-ettoggle_visibilisy('p><Kvantiset: pallsta> --> ggggrshref="/polsquantisy-box f="/polsquantisy-input js-rev> cula"ut name="quantisy[]"n-pan-errStu="Du krefen>rst köpa dannanpro< %s s ycken!" valuen>1> minn>1> stepn>1> /o-o=="linshref="/pols ddtocrr abutts"">tinput typeetsubmi < name="addtocrr adule-con ddtocrr abutts"" valuen>Lägg i vreukoelun3918y/ anoscripjininput typeethiddun dd"/o-onoscripji grnslut com_virtuemarty/ ainput typeethidduncarty/ ainput typeethiddun<3918y/ ainput typeethiddunPhoenix In < 12/800valuen>3918y/ ainput typeethiddunvaluen>906"/ ga ggrkslut ggggriner-fluid"p>< pr-imgainer"> tr<altd"CIN1j1620000<< Comhrct 12/1600, VE.Bsp t!-- Manuf li>< logo --> Phoenix In < Comhrct 12/1600, VE.Bsp-o timg srcn>odgy.pcs ga << Comhrct 12/1600, ><10.920 k"s="link-nslutriner-fluid"PficepficeWithoutTax vm-ass="it vm-pfice-valuetao href="/polsvm-pfice-descmpExkl. moms <<=="linshref="/polsPficepficeWithoutTax">8.736 k"s="link-nslutriner-fluid"PficetaxAmount vm-ass="it vm-pfice-valuetao href="/polsvm-pfice-descmpMoms: <<=="linshref="/polsPficetaxAmount">2.184 k"s="link-nslutningggggrnslutningggggningggggriner-fluid"popout-pficempninggggggriner-fluid"popout-pficeabutts"tainer"> timg srcn><altd"CIN1j1620000dP><< cula"ut onn> onclic-ettoggle_visibilisy('p><Kvantiset: pallsta> --> ggggrshref="/polsquantisy-box f="/polsquantisy-input js-rev> cula"ut name="quantisy[]"n-pan-errStu="Du krefen>rst köpa dannanpro< %s s ycken!" valuen>1> minn>1> stepn>1> /o-o=="linshref="/pols ddtocrr abutts"">tinput typeetsubmi < name="addtocrr adule-con ddtocrr abutts"" valuen>Lägg i vreukoelun3925y/ anoscripjininput typeethiddun dd"/o-onoscripji grnslut com_virtuemarty/ ainput typeethidduncarty/ ainput typeethiddun<3925y/ ainput typeethiddunPhoenix In < Comhrct 12/1600, VE.Bspvaluen>3925y/ ainput typeethiddunvaluen>906"/ ga ggrkslut ggggriner-fluid"p>< pr-imgainer"> tr<altd"PIN1j3020000<< 12/3000, VE.Bsp t!-- Manuf li>< logo --> Phoenix In < 12/3000, VE.Bsp-o timg srcn>odgy.pcs ga << 12/3000, ><17.480 k"s="link-nslutriner-fluid"PficepficeWithoutTax vm-ass="it vm-pfice-valuetao href="/polsvm-pfice-descmpExkl. moms <<=="linshref="/polsPficepficeWithoutTax">13.984 k"s="link-nslutriner-fluid"PficetaxAmount vm-ass="it vm-pfice-valuetao href="/polsvm-pfice-descmpMoms: <<=="linshref="/polsPficetaxAmount">3.496 k"s="link-nslutningggggrnslutningggggningggggriner-fluid"popout-pficempninggggggriner-fluid"popout-pficeabutts"tainer"> timg srcn><altd"PIN1j3020000dP><< cula"ut onn> onclic-ettoggle_visibilisy('p><Kvantiset: pallsta> --> ggggrshref="/polsquantisy-box f="/polsquantisy-input js-rev> cula"ut name="quantisy[]"n-pan-errStu="Du krefen>rst köpa dannanpro< %s s ycken!" valuen>1> minn>1> stepn>1> /o-o=="linshref="/pols ddtocrr abutts"">tinput typeetsubmi < name="addtocrr adule-con ddtocrr abutts"" valuen>Lägg i vreukoelun3966"/ anoscripjininput typeethiddun dd"/o-onoscripji grnslut com_virtuemarty/ ainput typeethidduncarty/ ainput typeethiddun<3966"/ ainput typeethiddunPhoenix In < 12/3000, VE.Bspvaluen>3966"/ ainput typeethiddunvaluen>906"/ ga ggrkslut gggg ainer-fluid"clean" kslutn ggg