Odelco.se använder cookies.
Vi använder cookies för att webbsajten ska funka på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om vår
×

VÄLKOMMEN till Odelco AB. Läs mer om oss...

ODELCO ABPOWER SOLUTIONS
Produktmeny > >
 • Övervakning ochsörjning
  • Ömoa beväxingsfördelrnor

   /h3>

   /h3>

   Batteriövervakrnor

  Kontakrnor

  /h3>
  /h3>

  DC/DC-omvandrnor

  /h3>

  Lanternor

  /h3>

  Lanternor

  li> >> > /h3/> 3/> 3/> l> l> 3> id="breadcrumbclaasabdd" > active="cal sh-skydd" >Is="hoch unine_han enu
 • O-nmea-2000efdd" > namenkE-imanet/WiFi>Till/från NMEA 2000">LanteSS-Tl> l> ndler "h-skydd" > >d="searefds="mod="1="cal s/spal> enu
 • active="cal "h-sky
 • namenkl> NMEA 2000 Wi-Fi>Gatewayal "hoch uning >d="searefds="mod="2="cal s/spal> >3/> 3/> 3/> 3/>l>e_hanl> > 3secl">I id="storyass="modu ul> 3
  l> l> l> 3 l> l> l3 rotict/YDWG-02N.jpg"ocimg src08"s="lis/storiis/virtuemart">rotict/resized/YDWG-02N_400x400.jpg" alt 3 "h-skydd" >Is="hoch u"h-skydd" >Is="hoch u 3 > 3/>> l>> cimg src08"s="lis/storiis/virtuemart"oembfactref=/Yacht Def="/s.p>Ö="cal 3 me', size: {x: 700, y: 850}}"tem-908"yacht-def="/s?tmpl=clektrisknkYacht Def="/s">-T> >> 3h1kNMEA 2000 Wi-Fi>Gateway > l NMEA 2000 Wi-Fi>Gateway gkabNMEA 2000gekniima ("sue) l3h1u > Arno-ilnt: YDWG-02Nl3h1u I {trument :ntri;} <"> l> l l ll> 3 ch u"h-skydd" >2.220 k"r och utt>ch u"h-skydd" >1.776 k"r och utt>ch u"h-skydd" >444 k"r och utt>-gkthod="postabdd" >eb action08"e-imanet-tillbf">O-nmea-2000e"cal 3 ×">-T > >> 3!-- KvanTitet: s/sno-i> --> >> 3h-skydd" >> >> 3input typeeb namech u"h-skydd" >I"ocinput type addtoccrd=butt>I" value="Lägg i >arukorgar/2Titlearukorgar/2/eSS>ch u"input type 3input type"ll>3/> "h1u O-nmea-2000/ydwg-02ni> > nnncal 3/>>3/>>3 3/>e_ < Is=e_ 3h-skydd" >Ig>YDWG-02N<">Ig> äryen Wifi-gateway som låtf= dig seg från eta ="rlatbNMEA 2000gnämv-im påyen vi, entt -imar mobil. Mkabden få= du nämv-ims som fart, kurs, ed="sear, > i edpuläry nno-image">mbryt.

  • YDWG-02N gkabNMEA 2000 "suekniima.s/spa
  • YDWG-02R gkabSeaTalk NGgekniima.s/spa <
  Funkage"e"r h4>
  P s i eta befi tligt wifitnämv-im. Om d-i inalgr>P s i eta befi tligt wifitnämv-im kskyräckvidd-i >ara betydligt lage"er verv-"/kablabenhetf= kskyfå>Tillgång>Tillb"h- >"/ie" trådlöst. Det gå= äv-i tt aknfigur-k access > Bild 1. EDO >P r som en dno-imriktadLgateway såydet äryockså möjligt tt skickc gkadelareen från en vi >mbryt inklusivevSeaPilot, T">Of s iSailoi, -no-onics, MaxSea, i-nox vervOpenCPN. s/p> Bild 2. SEAiqvOpen Iphone mbrv-"/kabe" gkabYDWG-02.s/em>s/p> Tillbi elalcip "h-c g"rlaa mbrlsk"/ie"ed vervdarligavprogras.s/p> P de webbsidan go- tt du nt-ka sed o-imma i en weblagsoch utakyita beageva ina "h--k en mbr. De webbas>P de mämocaa go- det nt-ka ita få>ubrv-lag . Det gå= tt skrmaInvesy layou hn vervdess i-un">Sä. Du kskyäv-i seginspdn de loggyt.

  Bild 3. asbyggnvbwebbmämoch (iPhone skärmdump). s/em>s/p>

  Spårer/ovinspdningsr h4> Bing"a "h-c NMEA 2000iPGN:er (inklvproprletäry) Tillbvervfrån en vi. Det gå= tt spdn gin gkadelareen Tillben .CAN-filbver/-imar ge">Batta "h-t gkabCAN Log Viewer (kostnadsfri >Kab Mac OS X, Windows, Linus). Det ksky>ara anvmannbart >Kab NMEA 2000i-imar J1939 nämv-imsina älllagearbvervfelsöge">. Den inspdn de .CAN-filen kskyaknv-iteP s Tillben .DAT-filbverLaddare os TillbGPX spå=, kalkylbn di-imar ao-im 0"/mat. Det ärying">tås i-te li="Men-ka som tt anvmannvben Voy"li Recorsed, gkn det fue">P r.

  .p>" alt" width="600efheanha="258e-/eSSp> Bild 4. Digknsge"it.s/em>s/p> l>l l>l < e_ "item-908"e-imanet-tillbf">O-nmea-2000/ydwg-02s=chfobu-nav"> next-p"linkNMEA 2000 Wi-Fi>Gateway (STNG)">-TO-nmea-2000/px0852=chfobu-nav"> preo-ousemblinkPX0852">-T 3 3/> >>3 > >>O-nmea-2000bu-nav"> /2TitleTill/från NMEA 2000e"Tillbtta Till: E-imanet/Wifi>Till/från NMEA 2000SS-Tl> 3/>//ubdtal. // If li pe">e is awver vf dynamicfubdtal ao-vpro idfd ay>ariss=" let's // set-up -im evmod>list hres. //if (Virtuemart.div class)l> Virtuemart.ubdtalDynamicUbdtalList hres(); }); //]]l>3/scriptu //3/scriptu //.oembModar').click(fuection(evmod){ nn evmod.preomodDefault(); nn $.fancybox({ nn em-9: $(this).tt r('em-9'), nn type: 'if">me', nn eeanha: 550 nn }); nn }); nn }); //]]l>3/scriptu //Of"searIn" : "dn ssec-, nn"t">Of"searOut" : "dn ssec- }); njQuery(".add"searalcs="lis a.eletict-s="li.s="li-0").removeAt r("rel"); njQuery(".add"searalcs="lis img.eletict-s="li").click(fuection() { nnjQuery(".add"searalcs="lis a.eletict-s="li").tt r("rel",svm-add"searalcs="lis" ); nnjQuery(this).rytmod().childtmo("a.eletict-s="li").removeAt r("rel"); n v r src = jQuery(this).rytmod().childtmo("a.eletict-s="li").tt r("em-9"); n jQuery(".
 • //3/scriptu 3/> >>>>>>>>>>>l> >>3/> >>>>>>>>3/> 3/> 3/> 3/sectionul> l> l> > l> l> 3/> l> 3 3secl">I id="bottom-bgs=l>> >> 3 id="bot-mov cls-ss"l> 3
  Lantel> 3/pan>
  Hitta Tillbvss">-T

  chfo@/delco.se">-T 3/> 3/>l> > l> > l> > 3/> > 3
  Lantel> 3/pan>
  Amau-imt påyOdelcor -TCookiis påy/delco.se"br-/e<>-THitta Tillbvss"br-/e<>-T-TP påyvårt nyhetsbreo"br-/e<>-T-T-TWiki<>-T s/p>3/> 3/>3/> > 3
  arumärke" inom mage">ing">Strömf,bge">Batteri,L/ä-image vervbdervatte.

  Läs gkr...">-T

  3/> 3/>3/> > 3
  • dervatte-kategoritexte-och-skydd" >-T
  • em="/ks"/kömf-katagoritexte-och-skydd" >Strömförbelys">-T
  • a-image-kategoritexte-och-skydd" >och u">-T
  • Övervakning ochoch u">-T
  • aror-ut="/ksktiömfe-och-skydd" >Siömfchoch u">-T
  • -T
  3/>3/> > li> li> lisectionul> li> l> lfootf= id="footf=e"cal 3 3 id="footf=claasabdd" > > 3 ©yOdelco AB. Specifsk"/ie"ed vervprise= kskymannP s utakyivise=tte.Ah-c prise= äryreakmmndsed de listprise= om i-te -ons anlis.s/em>s/och u">p>3/> 3 -lpana> -T> li> li> - li> li> li> 3/footf=ul"h>"oci Iiup" aris-hidden="true"oc/panhandler"> ÅF-inlogglage"hoch u "it I" -rummi> ×">-T
  -action08"e-imanet-tillbf">O-nmea-2000e-gkthod="postabid="logi -0"/>ko <0"/m=horiziv cr-oml> 3fieldsge l> ch-skydd" > ch-skydd" >cinput type> clno-i dd" > cinput typeLoggy i-Ilenn I I dropdown-toggle" -toggle ch-skydd" >Ilenn/a> dropdown-
   item-908"kunnsmaf="//loggy-in?view=resete=l> Glömt lasenord?n llpal> item-908"kunnsmaf="//loggy-in?view=reminge=l> Glömt anvmannvln"mI?n > llpal> item-908"admini> Skapy i-logglage"haul lilpal> > -
  > /> /fieldsgeul> input type input type"l> i> - - Siver Tillbvss?/span P dig här. Som i-loggyd kskydu beao-v-ons :

  • ci ci Siver"hau.

   I"oAnsögiom tt benuåtf==ng">Siver"hau

   3/>
  3/>3/>es/glisestore/js/scrollReveal.min.js">c/scriptul3scriptrtype (fuection(jQuery) { 'usl magict'; wingow.sr= new scrollReveal({ reset: false, move: '0px', mobile: true }); })(); c/scriptulll3scriptrtypees/glisestore/js/jquery.eastte.1.3.js">c/scriptul3scriptrtypees/glisestore/js/jquery.plusanchor.js">c/scriptul3scriptrtype jQuery(docref=").ready(fuection($){ jQuery('body').plusAnchor({ eastte: 'easeIrOutExpo', offsetTop: 0, speed: ">Po, onInit: fuection( bas> ) { if ( bas>.initHash != '' && jQuery(bas>.initHash).mangth > 0 ) { wingow.loccl">I.hash = 'hash_' + bas>.initHash.submaging(1); wingow.scrollTo(0, 0); jQuery(wingow).moad( fuection() { timei = setTimeout(fuection() { jQuery(bas>.scrollEl).anim">e({ scrollTop: jQuery( bas>.initHash ).offset().top }, bas>.opsears.speed, bas>.opsears.eastte); }, 2000); }); }; } }); }); c/scriptulll3/bodyul"hhtml>