Odelco.se använder cookies.
Vi använder cookies för att webbsajten ska funka på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om vår
×
ODELCO ABPOWER SOLUTIONS
Produktmeny
BPC120533064R

Blue Smart IP65 batteriladdare, 12V/5A

Blue Smart IP65 batteriladdare, 12V/5A. Bluetooth. 7-stegs laddning. Klarar lithium.

Artikelnr: BPC120533064R

Pris 1.120 kr
Exkl. moms 896 kr
Momsbelopp 224 kr
Beskrivning

BLUE SMART IP65 12V/5A är en kraftfull, kompakt batteriladdare. IP65-serien omfattar ett flertal modeller med eller utan Bluetooth (Blue Smart Charger).

VIC pdp life time product2x previewBatteriet laddas till perfekt skick

Laddningsalgoritmen i sju steg får ut det mesta av ditt batteri. Laddaren förser batteriet med den ström det behöver, behåller dess hälsa och säkerställer en bättre prestanda och längre livstid.

VIC pdp recovery2x previewÅterupplivning av helt urladdade, "döda" batterier

Till skillnad från andra märken försöker laddaren Blue Smart IP65 att ladda upp helt urladdade batterier genom att tvinga i dem låg ström. Därefter återupptas normal laddning så fort batteripolerna har tillräcklig spänning.

VIC pdp Blue Smart IP65 01 cable2x previewEnkelt att koppla batteriet

Med laddaren följer både krokodilklämmor och M8-öljetter - vilket gör det enkelt att ansluta batteriet. Om du vill kan du lämna batteriet konstant anslutet.

VIC pdp Blue Smart IP65 app2x previewHåll koll på din batteristatus på avstånd

Laddaren Blue Smart IP65 är utrustad med inbyggd Bluetooth och du kan kontrollera statusen på laddaren och batteriet via en smarttelefon, en surfplatta eller en bärbar dator. Alla inställningar på laddaren kan göras med appen VictronConnect. Ladda hem appen:

vc appstore vc google play vc mac app vc windows 

Länkar:
Video
="/psrc="/ppty sr"/ppty src=
// ).prody(funstep=() { // GALT: appsldety ="r dynamic cer-buy onener. // If temle pe is awa f dynamic oneneranslnext"> d a="asiP65 let's // cl-up the rtunpsldety fls. //if (Vorietuemk."/images/) srVorietuemk.onenerDynamicUnenertdety fls(); }); //]]ain-" rel="
// ).prody(funstep=($) { Vorietuemk.ical-se($("tal .ical-se")); }); //]]ain-" rel="
// ).prody(funstep=($) { t ski$('a.fe-time-produc, a.icintM} , a.yle=m> fs/VId, a.none;} ').itle=(funstep=(rtunp){ t rtunp.cateunpDefault(); t $.fancybox({ t lidt: $(this).attr('lidt'), t v> rpopup_js"iv>
// ).prody(funstep=() { tVorietuemk.onenerI rEeunptdety fls() }); Vorietuemk.onenerI rEeunptdety fls = funstep=() { tjQuery("a[ass= gnaleIn" : "e Bla t "span>gnaleOut" : "e Bla }); tjQuery("belog src="/images a.ical-sepimage.image-0").prmaceAttr(nprl"); tjQuery("belog src="/images .ical-sepimage").itle=(funstep=() { t jQuery("belog src="/images a.ical-sepimage").attr(nprl", elog src="/images" ); t jQuery(this).lyspro().ih spr("a.ical-sepimage").prmaceAttr(nprl"); t "as = jQuery(this).lyspro().ih spr("a.ical-sepimage").attr(nlidt"); t jQuery("b < ").attr(n ", ); t jQuery("b < ").attr(nng_",this.ng_ ); t jQuery("b < a").attr(nlidt", ); t jQuery("b < a").attr(nP3915-,this.ng_ ); t jQuery("b < .vm gt type).html(this.ng_); t }); } //]]ain-" rel="
//" = '.ical-selass="vm-pri'; //]]ain-" rel=" ="/ppty Blue Smart/ppty srcccccccccccccc srccccct/ppty srccccccccccct/ppty srccct/ppty srcct/ppty srcn-"estep=y src src srcsrc src srt/ppty sr srcct> /probot-moi cls-2iietuemkacer">
Missi00-kälass77toran>SE-167 33 Br=m>atoran>rollidth2ckundre-och-/hittaspan cosl">Hitta upp hoslocen" s=1&mt=12" t/s/vi@art/manuf">s/vi@art/manufocen"oran>08-718 03 00"oran>+46 8 718 03 00" s=1& " s=t/ppty "/ppty sr"/ppty c srcsrc srccsrc srccsr"/pptysrccsr" y-/aoll_250x2nh och du kdiv>
Aktuellsx;" /letable_en"oran>

kundre-och-/hittaspan cosl">Hitta upp hoslooran>
kundre-och-/koepsta" win"/KöpVIC-pdpnooran>
kundre-och-/ledigasp5_250x250>Lediga t /> ooran>
kundre-och-/catnv> reranin-"ast-nyhetsbatepanetnv> rerax;" /våppsnyhetsbateooran>
kundre-och-/caisldetapanel"ldetaooran>
kundre-och-/re-och- Se-och-c="/imupimagooran>
kundre-och-/wiki">Wiki .se/uploadt/ppty "/ppty sr"/ppty c"/pptysrccsr" y-/aoll_250x2nh och du kdiv>
>>>1rrrrrrrrrrrrrrt IP6/prosocialM} /ul>rr>rrr prosocialiv ck
rrr rg/BIC-pdp-lisc-play>Miniw.victrass=facebcok"> r1> <="virtuemart_plg-

="active"> g-iil-use goryompakt batt claasve"> rompaen" i/promodlgs="lirnag>BLre. IP"lirnag>BLss=cehol butiAnv/divarnag"span6"> " name="virtuemart_plg-

="active"> g-iil-pasl">ryompakt battpaslwordasve"> rompaen" i/promodlgs=paslwdBLss=cehol butiLö enordasre. IP6aslwordapan6"> " name=""virtuemart_plg-

= rov clasript>modlgs=remm bu ry srryompakt battchecken" ire. IPremm bu r "/noscri " name=""virtuemart_plg-

=irtuemart_pbtn-groupm-1t t batt Lowpdp-n > ägg ipscropdown car - ation src="/b174"/-1t class="item-dropdown-f="/m-1r>rr tory-cont;mt=12" t/kundre-och-/ygggsnin?-pri=res ÖvervaGlömt lö enord?B ay r>rr tory-con tory-cont;mt=12" t/kundre-och-/ygggsnin?-pri=rem127"ÖvervaGlömt anv/divarnag"?B ay r>rr tory-con-con tory-cont;mt=12" t/adNMEArhe>/editaddres
Skapdp-nygggdapdDEay r>rr tory-con-co > <" name="v/ppty /di="v/-page"ete="vkompakt batteriladdare. IProdukt r1> r1> Battere . tor 11reory 1&Vöm.kundre-och-li>
  • name=ert" t>Battere Ahos/våpa"spacer"> kundre-och-/koepsta" win"/w.png Laa DEay." s=1&mt=12" t/kundre-och-/ygggsninails-view iladdarAnOm dyimages/breaw.png Laa DEay" s=t/ppty "/ppty sr"/ppty c"/ppty"/ppty"/ppty "/ppty tförsei r-" rel=" tförseiv>
    (funstep=(jQuery) { '"lias ict'; "produ.sr= new " rollReveal({ res : false, mace: '0ct', mabile: trti }); })(); r-" rel=" tförseiv>
    r-" rel=" tförseiv>
    r-" rel=" tförseiv>
    jQuery(/div> ).prody(funstep=($){ jQuery('bode').plusAnch25({ eas : 'easeIeOutExpo', offs Top: 0, speed: iv c, onIni : funstep=( base ) { if ( base.MEAtHash != '' && jQuery(base.MEAtHash).wingth > 0 ) { "produ. class=".hash = 'hash_' + base.MEAtHash. s ing(1); "produ.s rollTo(0, 0); jQuery("produ).woad( funstep=() { pe="" = s Te="out(funstep=() { jQuery(base.s rollEl).anim pe({ s rollTop: jQuery( base.MEAtHash ).offs ().top }, base.rodukts.speed, base.rodukts.eas ); }, ); }); }; } }); }); r-" rel=" t/bodey "/html>