Odelco.se använder cookies.
Vi använder cookies för att webbsajten ska funka på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om vår
×
ODELCO ABPOWER SOLUTIONS
Produktmeny
<"/huvud">

Distribution av 6/div> elslue">24V-batterierElslue"/huvudstroe39">StrömförsörjningKabelstammar"/huvudstroeer parent">/mono"i>stateinaKabelstammarstateina"/huvudstroe39">/9849"i>stateinaKabelstammarstateina"/huvudstroe39">
 • Distribution av12kopplingsplintge"kti>ska-ki>

  /nKabelstammarska ki>
  /n"/huvudstroe39">Dimmers och drivdonPrli"link-no-image">GELPrli"link-no-image">GELDimmers och drivdonDimmers och drivdon >< cla-40ass="link-no-image">Lysdioder 12/Ass="item-8al li>< cla/40a>
 • einkli>
 • li><"/huvudstroeer parent"> einkli>
 • Digital Switching
 • sluetyle-content">
  <
 • Distribution av91/batar-50-metelcpanrae">Kabelstammar

 • Skiljedioder
 • ska343">Kabelstammaren
 • "/huvudstroeanueloch-anslutningsskydd" >Strömförsörjning
  • h anslutningsskydd
 • Distribution av81"/dubbla-faerais-t clapolassr-kribu-a-bKabelstammarGELmrsKabelstammarmrs"/huvudstroeanuelDistribution av81Säkerhet
 • h anslutningsskydd

  Distribution av9hium/24v-batteepirbKabelstammarLampor till ficklampoöda>
 • SäkerhetG4 Premium h anslutningsskydd
 • Lantern-troembrytare"bano-imaKabelstammar
 • opplingsplintserien" >
 • Strömförsörjning
  • h anslutningsskydd
 • Lanter100ersoerjning" ulnraejass=e="ie">24V-batterierUlnraejass=e="ieu vertin> h anslutningsskydd

  cantt AC/DCdeeper cal span3">

  Lanter96tar/listbelysacremipan class=nmea-2000">24V-batterierAC-/a>
 • Lanter96revet" >
 • 24V-batterier
 • /span>
 • 24V-batterier
 • DC-/a>
 • Lanter97och-support" yrlass=av-el=nmea-2000">24V-batterier
 • S yrlassertica NMEA 2000u vertin> h anslutningsskydd

  Lanter96och-support"
  24V-batterierDdiv från 4-20mA-givmrs NMEA 2000u vertin>Lanter96splintar/busbhaendelscla"linkates/nsnmea-2000">24V-batterierHän"elscl="linkates/n NMEA 2000u vertin>Lanter96ersoerjning" nr24V-batterierorLanter96ntar/powerbarntepefatan clnmea-2000">24V-batterierTtepefatan c NMEA 2000u vertin>Lanter96Säkerhet24V-batterierTryck NMEA 2000u vertin>Lanter965äkerhet24V-batterierVäd c NMEA 2000u vertin>
  h anslutningsskydd

  Lanter97"/dubbla-faercloudclasviceslnmea-2000">24V-batterierCloud Sasvices NMEA 2000u vertin>Lanter97ersoerjning" inspage">Slnmea-2000">24V-batterierInspage">S NMEA 2000u vertin>Lanter97ntar/powerbarkamerenKabelstammarLanter97sdioder-12-24varmp833">24V-batterierLarmp833">< NMEA 2000u vertin>Lanter97spottar/cob-saiv> sGEL sLanter97h-spottar/laerouan kclass=-posKabelstammar h anslutningsskydd

  Lanter98ref="/batteriana> ="link-no-Kabelstammar ="link-no-u vertin>Lanter98ersoerjning" ana> a-signae">-can="linmea-2000">24V-batterierAna> a signae">em-928CANBUS/NMEA 2000u vertin>Lanter98g-med-oevriga-raenslefloed smaeitem-inmea-2000">24V-batterierBränsleflöd smäitem- NMEA 2000u vertin>Lanter98Säkerhet24V-batterier">
 • Lanter11sfoerdelning" motes< "link-no/a>en">24V-batterier
 • Motes< -1080">enu vertin> h anslutningsskydd

  Lanter9-/div> d sign "lin="liateman>GELLanter9-h-spottar/lae="liateman>

  Lanter985rsoerjning" ana> a-ekolodinmea-018g-iljedioder a ekolodem-928NMEA 018gu vertin>Lanter98tar/listbelysana> a-signae">-pan cf cl-can="linmea-2000">24V-batterierAna> a signae">em-92/från CANBUS/NMEA 2000u vertin>Lanter98sdioder-12-24can="lipan cf cl-nmea-2000">24V-batterierCANBUSem-92/från NMEA 2000u vertin>Lanter12sspottar/cob-seth-inet-wifiipan cf cl-nmea-018g-iljedioderLanter98spottar/cob-seth-inet-pan cf cl-nmea-2000">24V-batterierEth-inet/WiFiem-92/från NMEA 2000u vertin>Lanter98r 24V-batterierBryggo< NMEA 2000u vertin>Lanter99och-support" multiplexn k-no-buffssr-nmea-018g-iljedioderLanter99ref="/batterinmea-018g-pan cf cl-nmea-2000">24V-batterierNMEA 018gem-92/från NMEA 2000u vertin>Lanter99ersoerjning" ve-="itct-ve-can-ve-bnk-no-image">Lampor till ficklampVE.D"itct, VE.Can, VE.B
 • mv
 • h anslutningsskydd
 • Lanter99/batar-50-metPrn2kviewidbelstammar
 • Lanter99SäkerhetManuella strömbrytare
 • Multilass="item-826">24V-batterierProgra" NMEA 2000u vertin> -pc-mac-ios- roiSkiljedioderGEL h anslutningsskydd

  Lanterl>24V-batterierGivmrs -108sss="ssr NMEA 2000u vertin>
 • Strömförsörjning
  • h anslutningsskydd
 • Undervattensbelysn110ersoerjning" blunf eSkiljedioder lopo claskiljedioder "> h anslutningsskydd

  Undervattensbelysn111SäkerhetDigital SwitchingDigital SwitchingDigital SwitchingDigital SwitchingLampor till ficklampEmpirbnk"/huvudstroeanuelervattensbelysn111h-spottar/lae>delco">24V-batterierOdelco"/huvudstroeanuelervattensbelysn112och-support" paguro">24V-batterierPaguro"/huvudstroeanuelervattensbelysn112"/dubbla-faer il winSkiljedioder "> h anslutningsskydd

  Undervattensbelysn11t-serien" >Lampor till ficklampAC A="innak"/huvudstroeanuelervattensbelysn11
 • Digital Switching
 • cean-signaeKabelstammar
  "> h anslutningsskydd

  Undervattensbelysn109spottar/cob-sactisenssKabelstammar< a h ">Digital Switching< C a h u vertin>Digital SwitchingDigital SwitchingDigital Switchinger < class="sub-items-handlgsskkkoclass="sub-vert1erbid="brcdiv>>erervattensbactiveedioder<-spfhuvud a> < ervelyspropsbelysListElemno-Kaelysscopepelystype="mttps://schema.org/ListIlysiv>

  er ">e ="1>e ="2> bitese-viewi-an class="sub-items-han bitese-top">kgsoclass="sub-vertds4com_virtuemart/"sue>s4li>kgsv> 1>Spoolbrtical sydh1ngsskkoclass="sub- ategory_descripan><-ss="ul-litningsskkk ssan claaoitninggsv>class="sub-ord cbye">Manuenumbclass="u class="sub-items-han titleliSout> activeOrd c-spottitle=" +/-"ttar/la/ >Proevriga-faest ffhuoolbrtical sn crDesc?keyword=liSout> clalr"> ord clist"ler">spottitle="Po-erhenamn"ttar/la/ >Proevriga-faest ffhuoolbrtical snby,po-erct_name?keyword=liPo-erhenamnn> clalr">spottitle="Artikelnum" >nktar/la/ >Proevriga-faest ffhuoolbrtical snby,po-erct_sku?keyword=liArtikelnum" >n> clalr">spottitle="Namn påem-92vlue/rsKatar/la/ >Proevriga-faest ffhuoolbrtical snby,mf_name?keyword=liNamn påem-92vlue/rsn> clal> clal> cla="ul- lr"> ord clist
 • titleliT-92vlue/rs: a> clalr"> Ord c-s NautniLED"/ clal> clalr"> cleal"leitningsskkk>Manue-numbclaspedioder<<.tar/lthis.opan>< valuela/ >Proevriga-faest ffhuoolbrtical s?limi =40" selecaedb-velecaed">40<-sgsskkkkkk pediodstylesbfloat:rclas-spfhuvud kkeitnings="u itningss itnin class="sub-even-odnPiab-vcreenmp .addtocmr srea, .addtocmr bar,c.quantity-box, .addtocmr butt>< { ">Manue:n/di;} < ylengs kgsoclass="sub-items-hanProevriga-faest ffhuoolbrtical s/f31-f4-ww-inf<s4com_virtuemart/"sue>s4li>Proevriga-faest ffhuoolbrtical s/f31-f4-ww-inf<< >Festo>< 31mm-oh2> 3="ul-limg src-24li>-d ice-1 marginbott>m1erbid="po-erctP>ice2310-sgsskkkkkoclass="sub-P>icesalesP>ice vm-">Manue vm-p>ice-valuelepedioderice-desc-sP>is < ertinsdiodericesalesP>ice">95 k="/huvudsttninoclass="sub-P>icep>iceWithoutTax vm-">Manue vm-p>ice-valuelepedioderice-desc-sExkl. moms < ertinsdiodericep>iceWithoutTax">76 k="/huvudsttninoclass="sub-P>icetaxAmount vm-">Manue vm-p>ice-valuelepedioderice-desc-sMoms: < ertinsdiodericetaxAmount">19 k="/huvudsttningsskkkkkottningsskkkkkgsskkkkkoclass="sub-popout-p>ice-sgsskkkkkkoclass="sub-popout-p>ice butt><
   s4li>limg src-24coms4com_virtuemart/"sue>s4li>tnin"ul-cont ttningsskkkkkottningsskkkkkgsskkkkkgsskkkkkoclass="sub-vm3plass="ul-congsoclass="sub-addtocmr sreaass="thod="post">erProevriga-faest ffhuoolbrtical sass="u class="sub-custom-fields-imagerbid="po-erct02310-slottar/laJavaScripa:;">erPrfields< onclic/="toggle_visibility('po-erct02310');"l×-otningsoclass="sub-addtocmr bal"lgsskkkkkko!-- < iew="quantity2310-ss="sub-quantity_box">Kvantitet: a>ll ><> --> kkkkosdioderlinput type="submi < name="addtocmr ivattensbaddtocmr butt>< 31mm"/ss="u input type="hidd/n" name="piSkivaluela2310-/ss="u input type="hidd/n" name="IlysiSkivaluela1154"/lk kkoitnin kkkkoclass="sub-po-erct floatlef sskyddnslutning-separdiesass="u class="sub-skycclass="ul class="sub-skyccl
    Proevriga-faest ffhuoolbrtical s/f31-omni-08-ww-inf<s4com_virtuemart/"sue>s4li>Proevriga-faest ffhuoolbrtical s/f31-omni-08-ww-inf<< >Festo>< 31mm-oh2> 3="ul-limg src-24li>-d ice-1 marginbott>m1erbid="po-erctP>ice2315-sgsskkkkkoclass="sub-P>icesalesP>ice vm-">Manue vm-p>ice-valuelepedioderice-desc-sP>is < ertinsdiodericesalesP>ice">140 k="/huvudsttninoclass="sub-P>icep>iceWithoutTax vm-">Manue vm-p>ice-valuelepedioderice-desc-sExkl. moms < ertinsdiodericep>iceWithoutTax">112 k="/huvudsttninoclass="sub-P>icetaxAmount vm-">Manue vm-p>ice-valuelepedioderice-desc-sMoms: < ertinsdiodericetaxAmount">28 k="/huvudsttningsskkkkkottningsskkkkkgsskkkkkoclass="sub-popout-p>ice-sgsskkkkkkoclass="sub-popout-p>ice butt><
     s4li>limg src-24coms4com_virtuemart/"sue>s4li>tnin"ul-cont ttningsskkkkkottningsskkkkkgsskkkkkgsskkkkkoclass="sub-vm3plass="ul-congsoclass="sub-addtocmr sreaass="thod="post">erProevriga-faest ffhuoolbrtical sass="u class="sub-custom-fields-imagerbid="po-erct02315-slottar/laJavaScripa:;">erPrfields< onclic/="toggle_visibility('po-erct02315');"l×-otningsoclass="sub-addtocmr bal"lgsskkkkkko!-- < iew="quantity2315aderKvantitet: a>ll ><> --> kkkkosdioderlinput type="submi < name="addtocmr ivattensbaddtocmr butt>< 31mm"/ss="u input type="hidd/n" name="piSkivaluela2315-/ss="u input type="hidd/n" name="IlysiSkivaluela1154"/lk kkoitnin kkkkoclass="sub-po-erct floatlef sskyddnslutning-separdiesass="u class="sub-skycclass="ul class="sub-skyccl
      Proevriga-faest ffhuoolbrtical s/f37-f3g-ww--ip6-inf<s4com_virtuemart/"sue>s4li>Proevriga-faest ffhuoolbrtical s/f37-f3g-ww--ip6-inf<< >Festo>< 37mm-oh2> 3="ul-limg src-24li>-d ice-1 marginbott>m1erbid="po-erctP>ice2316-sgsskkkkkoclass="sub-P>icesalesP>ice vm-">Manue vm-p>ice-valuelepedioderice-desc-sP>is < ertinsdiodericesalesP>ice">113 k="/huvudsttninoclass="sub-P>icep>iceWithoutTax vm-">Manue vm-p>ice-valuelepedioderice-desc-sExkl. moms < ertinsdiodericep>iceWithoutTax">90 k="/huvudsttninoclass="sub-P>icetaxAmount vm-">Manue vm-p>ice-valuelepedioderice-desc-sMoms: < ertinsdiodericetaxAmount">23 k="/huvudsttningsskkkkkottningsskkkkkgsskkkkkoclass="sub-popout-p>ice-sgsskkkkkkoclass="sub-popout-p>ice butt><
       s4li>limg src-24coms4com_virtuemart/"sue>s4li>tnin"ul-cont ttningsskkkkkottningsskkkkkgsskkkkkgsskkkkkoclass="sub-vm3plass="ul-congsoclass="sub-addtocmr sreaass="thod="post">erProevriga-faest ffhuoolbrtical sass="u class="sub-custom-fields-imagerbid="po-erct0231tar/listbelyJavaScripa:;">erPrfields< onclic/="toggle_visibility('po-erct02316');"l×-otningsoclass="sub-addtocmr bal"lgsskkkkkko!-- < iew="quantity2316aderKvantitet: a>ll ><> --> kkkkosdioderlinput type="submi < name="addtocmr ivattensbaddtocmr butt>< 37mm"/ss="u input type="hidd/n" name="piSkivaluela2316-/ss="u input type="hidd/n" name="IlysiSkivaluela1154"/lk kkoitnin kkkkoclass="sub-po-erct floatlef sskyddnass="u class="sub-skycclass="ul class="sub-skyccl
        Proevriga-faest ffhuoolbrtical s/f37-f3-ww-inf<s4com_virtuemart/"sue>s4li>Proevriga-faest ffhuoolbrtical s/f37-f3-ww-inf<< >Festo>< 37mm-oh2> 3="ul-limg src-24li>-d ice-1 marginbott>m1erbid="po-erctP>ice2317-sgsskkkkkoclass="sub-P>icesalesP>ice vm-">Manue vm-p>ice-valuelepedioderice-desc-sP>is < ertinsdiodericesalesP>ice">95 k="/huvudsttninoclass="sub-P>icep>iceWithoutTax vm-">Manue vm-p>ice-valuelepedioderice-desc-sExkl. moms < ertinsdiodericep>iceWithoutTax">76 k="/huvudsttninoclass="sub-P>icetaxAmount vm-">Manue vm-p>ice-valuelepedioderice-desc-sMoms: < ertinsdiodericetaxAmount">19 k="/huvudsttningsskkkkkottningsskkkkkgsskkkkkoclass="sub-popout-p>ice-sgsskkkkkkoclass="sub-popout-p>ice butt><
         s4li>limg src-24coms4com_virtuemart/"sue>s4li>tnin"ul-cont ttningsskkkkkottningsskkkkkgsskkkkkgsskkkkkoclass="sub-vm3plass="ul-congsoclass="sub-addtocmr sreaass="thod="post">erProevriga-faest ffhuoolbrtical sass="u class="sub-custom-fields-imagerbid="po-erct0231revet" >erPrfields< onclic/="toggle_visibility('po-erct02317');"l×-otningsoclass="sub-addtocmr bal"lgsskkkkkko!-- < iew="quantity2317aderKvantitet: a>ll ><> --> kkkkosdioderlinput type="submi < name="addtocmr ivattensbaddtocmr butt>< 37mm"/ss="u input type="hidd/n" name="piSkivaluela2317-/ss="u input type="hidd/n" name="IlysiSkivaluela1154"/lk kkoitnin kkkku class="sub-cleal"leitning kkk