Odelco.se använder cookies.
Vi använder cookies för att webbsajten ska funka på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om vår
×

VÄLKOMMEN till Odelco AB. Läs mer om oss...

ODELCO ABPOWER SOLUTIONS
Produktmeny
o-i stro.lass= a
947"> -omvandlare s
s >
Moassfuncnt-kabl is-mob" >
 • Stats="it03">
 • NMEA 2000-nähvre/termina is-mob" >jaerillbehörprogra
  Signteage">Victron Ener is-mob" >
  f -canclasnmea-200003"> f -nmea-200003"> eclasnet-wifisn3"> f -nmea-01areien eclasnet-n3"> f -nmea-2000assuncl>NGtationaera" > f -nmea-2000assuncl>NGtationaera" > 100 >Victr-n3"> f -uskringarpo"h-cl">Nödsändare, ljus och VHFOge">Victr clas/från USB/ingarpo"hv class="moduletare DC/AC
  Sk"h-car,afunss=" an>
 • Nödsändare, ljus och VHFDunss=" >Fjärrpan cspan>
 • DC/DC-laddareKabelgenomför9band, ankare oprogra<=nmea-2000/n2kview-s="i-pc-mac-ios-divroierien
 • Tankmäh-kabtationa is-mob" >
 • Bink-no-image">M is-mob" >Nödsändare, ljus och VHFLopolighhmenu-nav">
 • actisens
  Oisoleenovbehöi<
  • headeran>n>n>///is="lidehl sho -bg idehl sho "> a>
  • Väa_wrap" idehp >Väa-l sho /a>Väa_capehö fadeFromBottom >Väa-2ndl>< a><Väa_capehö fadeFromLefh-cstyle=" is=" Väa_capehö_bg and, iAIS-- ci><odnnn"s/a>n"su-navbr /lis/a>n"h1en clasC/a>Väa_capehö fadeFromBottom >Väa-2ndl>< a><Väa_capehö fadeFromLefh-cstyle=" is=" Väa_capehö_bg and, iAIS-- ci><FÖRSÖRJNINGtat/a>n"su-navbr /lis/a>n"h1en clasC/a>Väa_capehö fadeFromBottom >Väa-2ndl>< a><Väa_capehö fadeFromLefh-cstyle=" is=" Väa_capehö_bg and, iAIS-- ci><link>n"su-navbr /lis/a>n"h1en clasC/a>Väa_capehö fadeFromBottom >Väa-2ndl>< a><Väa_capehö fadeFromLefh-cstyle=" is=" Väa_capehö_bg and, iAIS-- ci><OCHn"s/a>n"su-navbr /lis/a> n"s/a>n"h1en clasC/a>Väa_capehö fadeFromLefh-cstyle=" is=" Väa_capehö_bg and, iAIS-- ci><BELYSNINGtat/a>n"su-navbr /lis/a>n"h1en clasC isecehö idehtab-m-903"s Väl/ammen classOdelco!n"su-nan>Vi är svensk dis/aibutn c 832"ttcstort an . Vi l14ineine ss="main-kan>DC/duspr="main-nlueos en 832våra "maiiga blue-sea-skundss=n pr/koepn>.

   i /spani /span>i /spa i /span> tabb r< a>dc-dc-omvannav nav-tabs" idehTab1 i ="liactivi><<0tationae iddenass=ni> ilue-sea-srade border="0" /aera" im/spa is=" action-/div> is=" action-/div> -iAIS- idi -pr-cltle ilue-sea-srade>

  • i pr="mct-prici>< iationa is=" pr="mctd" ils>< ia/spa is=" popout-prici>< is=" popout-prici-buttös-/div> is=" sho pop-upl>
  • /aera"i /spa ia/spa ia/spa is=" cleaass a/spa is=" gr- border="0" /aera" im/spa is=" action-/div> is=" action-/div> -iAIS- idi -pr-cltle ilue-sea-srade
   >
  • i pr="mct-prici>< iationa is=" pr="mctd" ils>< ia/spa is=" popout-prici>< is=" popout-prici-buttös-/div> is=" sho pop-upl>
  • /aera"i /spa ia/spa ia/spa is=" cleaass a/spa is=" gr-Stats="it/deu_f_p-info" cltle="Deutsn> border="0" /aera" im/spa is=" action-/div> is=" action-/div> -iAIS- idi -pr-cltle ilue-sea-smoassfuncStats="it/deu_f_p-info">Deutsn> i pr="mct-prici>< iationa is=" pr="mctd" ils>< ia/spa is=" popout-prici>< is=" popout-prici-buttös-/div> is=" sho pop-upl> /aera"i /spa ia/spa ia/spa is=" cleaass a/spa is=" gr- border="0" /aera" im/spa is=" action-/div> is=" action-/div> -iAIS- idi -pr-cltle ilue-sea-sgiveper="iteg4-finernmea-2000/ydta-01nijafo" Tanknivåeg4-fer,aNMEA 2000era" i " > i pr="mct-prici>< iationa is=" pr="mctd" ils>< ia/spa is=" popout-prici>< is=" popout-prici-buttös-/div> is=" sho pop-upl> /aera"i /spa ia/spa ia/spa is=" cleaass a/spa is=" gr- ilue-sea-sgiveper="iteg4-finernmea-2000/tlm150-01ijafo" cltle="TLM150 img src> border="0" /aera" im/spa is=" action-/div> is=" action-/div> -iAIS- idi -pr-cltle ilue-sea-sgiveper="iteg4-finernmea-2000/tlm150-01ijafo">TLM150era" i " > i pr="mct-prici>< iationa is=" pr="mctd" ils>< ia/spa is=" popout-prici>< is=" popout-prici-buttös-/div> is=" sho pop-upl> /aera"i /spa ia/spa ia/spa is=" cleaass a/spa is=" gr- border="0" /aera" im/spa is=" action-/div> is=" action-/div> -iAIS- idi -pr-cltle ilue-sea-sgiveper="iteg4-finernmea-2000/ta-5h-1-25bsp-info">TA-5H-1.25BSPera" i " > i pr="mct-prici>< iationa is=" pr="mctd" ils>< ia/spa is=" popout-prici>< is=" popout-prici-buttös-/div> is=" sho pop-upl> /aera"i /spa ia/spa ia/spa is=" cleaass a/spa is=" gr- border="0" /aera" im/spa is=" action-/div> is=" action-/div> -iAIS- idi -pr-cltle ilue-sea-sgiveper="iteg4-finernmea-2000/ta-5h-1-5npt-info">TA-5H-1.5NPTera" i " > i pr="mct-prici>< iationa is=" pr="mctd" ils>< ia/spa is=" popout-prici>< is=" popout-prici-buttös-/div> is=" sho pop-upl> /aera"i /spa ia/spa ia/spa is=" cleaass a/spa is=" gr- border="0" /aera" im/spa is=" action-/div> is=" action-/div> -iAIS- idi -pr-cltle ilue-sea-sgiveper="iteg4-finernmea-2000/tft-1-25bsp-info">TFT-1.25BSPera" i " > i pr="mct-prici>< iationa is=" pr="mctd" ils>< ia/spa is=" popout-prici>< is=" popout-prici-buttös-/div> is=" sho pop-upl> img src> /aera"i /spa ia/spa ia/spa is=" cleaass a/spa is=" gr- ilue-sea-sgiveper="iteg4-finernmea-2000/tft-1-5npt-info" cltle="TFT-1.5NPT img src> border="0" /aera" im/spa is=" action-/div> is=" action-/div> -iAIS- idi -pr-cltle ilue-sea-sgiveper="iteg4-finernmea-2000/tft-1-5npt-info">TFT-1.5NPTera" i " > i pr="mct-prici>< iationa is=" pr="mctd" ils>< ia/spa is=" popout-prici>< is=" popout-prici-buttös-/div> is=" sho pop-upl> img src> /aera"i /spa ia/spa ia/spa is=" cleaass a/spa is=" gr-jafo" cltle="TFT-5H"> img src> border="0" /aera" im/spa is=" action-/div> is=" action-/div> -iAIS- idi -pr-cltle ilue-sea-sgiveper="iteg4-finernmea-2000/tft-5">jafo">TFT-5Hera" i " > i pr="mct-prici>< iationa is=" pr="mctd" ils>< ia/spa is=" popout-prici>< is=" popout-prici-buttös-/div> is=" sho pop-upl> img src> /aera"i /spa ia/spa ia/spa is=" cleaass a/spa is=" gr-jafo" cltle="TFTDBE-5H"> img src> border="0" /aera" im/spa is=" action-/div> is=" action-/div> -iAIS- idi -pr-cltle ilue-sea-sgiveper="iteg4-finernmea-2000/tftdbe-5">jafo">TFTDBE-5Hera" i " > i pr="mct-prici>< iationa is=" pr="mctd" ils>< ia/spa is=" popout-prici>< is=" popout-prici-buttös-/div> is=" sho pop-upl> /aera"i /spa ia/spa ia/spa is=" cleaass a/spa is=" gr- border="0" /aera" im/spa is=" action-/div> is=" action-/div> -iAIS- idi -pr-cltle ilue-sea-sgiveper="iteg4-finernmea-2000/tlm100-01ijafo">TLM100era" i " > i pr="mct-prici>< iationa is=" pr="mctd" ils>< ia/spa is=" popout-prici>< is=" popout-prici-buttös-/div> is=" sho pop-upl> /aera"i /spa ia/spa ia/spa is=" cleaass a/spa is=" gr-// i /spa >/spa ia/spa im/spa iscript cype="text/javascript"> jQuery(docstroe).ready(function() { jQuery( ".tab- ); }); i script> n> n> n> Odelco är svensk dis/aibutn c an c an ljdive vepum"h-kli:iationa i " >is=" man-8"> spr="mct-sl-/div> dc-dc-omvan vmmanufact clr" owl-carousel owl-themes idehowl-id-95"an> ilue-sea-s3ctem-812amo //iimg src>
   /spa ia ilue-sea-s3ctisens //iimg src>
   /spa ia ilue-sea-svepuma rkenlmanufact clrs/ai-car //iimg src>
   /spa ia ilue-sea-samete //iimg src>
   /spa ia ilue-sea-sbal6">< //iimg src>_250x250.png alt="Bal6"> /a //ira"n>/spa ia ilue-sea-sb rke>< //iimg src>_250x250.png alt="B rke>/spa ia ilue-sea-sbl>
  < //iimg src>/spa ia ilue-sea-s ix< //iimg src>/spa ia ilue-sea-s omlassv> < //iimg src>/spa ia ilue-sea-sem"mo //iimg src>"m_250x250.png alt="Em"m/spa ia ilue-sea-senovbehöi/spa ia ilue-sea-sfli/spa ia ilue-sea-sg //iimg src>/spa ia ilue-sea-svepuma rkenlmanufact clrs/littelfus //iimg src>/spa ia ilue-sea-slopolighh- //iimg src>/spa ia ilue-sea-smare/a><< //iimg src><_250x250.png alt="Mare/a><-a /a //ira"n>/spa ia ilue-sea-snau leer //iimg src>/spa ia ilue-sea-snmear //iimg src>/spa ia ilue-sea-s=cean-signte //iimg src>/spa ia ilue-sea-s=delco //iimg src>/spa ia ilue-sea-spaguro0 //iimg src>/spa ia ilue-sea-s"ilrefwiner //iimg src>/spa ia ilue-sea-s"im-riv>< //iimg src>_250x250.png alt="Sim-riv>/spa ia ilue-sea-s"onihule //iimg src>/spa ia ilue-sea-s"tirlkabs/li>/spa ia ilue-sea-s
 • /spa ia ilue-sea-syacht-den prsr //iimg src>/spa ia/spa ni /spani>/spa ia/spa ///i>/spa ///i>/spa //i>/spa // //is=" tmp-/spa ////////// /i>/spa ///////i>/spa i>/spa i>/spa <"secehöe n>iimg src> /aerp>

  "Har vepit /a>gen kundkan>

  Joakim Linegren, Linegren M-riv> Parts AB

  i /spani /span> is=" tab-ione" idehtabid154"an>iimg src> /aerp>

  "Vi uppskattar Odelco som l14inane="l, de l14ineine ss="main-kav hög kvalitet an> sen hög nivå på support - vilket krävs på tekniska ss="main-. Ss=n prn är både snabb an>

  Joel We"tirlund, VikkabtYachtkabtAB

  i /spani /span> is=" tab-ione" idehtabid155"an>iimg src>lek/a> spr="mktutbud, support an>

  iimg src>/span>< Ka hnkta osstationan>" >OdelcotABvbr /lMisshösvägen 77vbr /lSE-167 33 Brommavbr /lilue-sea-skundss=n pr/hitncttill-oss">Hitnc classosstaa"i p>

  jafo@=delco.setaa"ibr /l08-718 03 00ibr /l+46 8 718 03 00i p>

   erp>i /spani /span>n> Kundss=n prtationan>" >ilue-sea-skundss=n pr/nktuellt-io-=delco Aktuellt på Odelcotaa"ibr /lilue-sea-scookirsr Cookirs på =delco.setbr /liaa"ilue-sea-skundss=n pr/hitncttill-oss">Hitnc classosstbr /liaa"ilue-sea-skundss=n pr/koepn>äl> ntbr /liaa"ilue-sea-skundss=n pr/lediga-tjaenst Lediga tjänst tbr /liaa"ilue-sea-skundss=n pr/prenuminein-io-vept-nyspasbrev">Prenuminein på vårt nyspasbrevtbr /liaa"ilue-sea-skundss=n pr/prislin><">Prislin>Wikkiaa" erp>i /spani /span> /spa tion3-cstyle=" is=" m-903" _emptlrie idiv> Om OdelcotABtationan>" >Vår aff"h-sidé är att dis/aibuein an>

  i /spani /span> /spa tion3-cstyle=" is=" m-903" _emptlrie idiv> Pro"mktkategoriirtationan>" >Oisolesak>

  Bj="ln Nilssö, BN M-riv>lek/a>i /spani /span>n>/spa i>/spa i>/spai>/spai>/span>ie ns=" m-903"-iie

 • Oisoleo14inr-pack"-katagoritextrien
  <Ö4inr-pack" an> /spa C
  < C< < C< Cfooin-kidehfooin-"an>© OdelcotAB. Specifiklehö/-kan>pris/-kom intn annat anlis.n"em i /span C< < is=" tion6- / /is=" idehsocialM-9te an>< < ic-didehsocial-livks //ilspia tc-3 e-sea-http://www.facebook.sel=delcoab/" target="_ildik"en< < C< < is=" < < < < < Cie ns=" m-903"-iie

  iimg src> Väl/ammen classOdelco!n"tiona i>" >Vi spå att fylla på vår webb medcutflasliga text/-kan>, /ller Stats="a osstaa" s= hjäl>DC/vi classmedcjaformlehö.i p>

  n jiiimg style="heighh: auto; max-width: 100%; 4intical-align: middle; border: 0px;" src>ODELCOtABvbr /lMisshösvägen 77vbr /lSE-167 33 Bromma tbr /liationats/a>n jiiimg style="heighh: auto; max-width: 100%; 4intical-align: middle; border: 0px;" src>i /spani secehöe / i jump-to-top="/ilue-sea-#jumphere">ii fa fa-chevn clup aria- idden="true">i/lasmaani /span/A i idehLoginForm" m-9te ide fade" tabindlx="-1" /lie="dialog" aria-labeel1dby myM-9teLabee aria- idden="true"cstyle="display: n=ni; ns=" m-9te-header"enÅFijaloggnk-ntationa ×taa"i /span>is=" m-9te-body is=" lg- "an /i lg-iiinput cype="text" inputbox"aidehmodlgn-uss=names name uss=names placeholdn-="Använda=namn i tionan>i /span>is=" lg- "an /i lg-iiinput cype="password" inputbox"aidehmodlgn-passwds placeholdn-="Lösenord" name password" i tionan>i /span>>is=" lg- "an /ilabee inliv> idehmodlgn-remembla"a Kom ihåg mig>i /span>>is=" lg- "an /is=" btn-group"an / tbuttö buttö"lcype="submit"aname Submit">Logga in/ t/buttöan / dc-dc-omvandropdowntdlar="/ ii /span/ i fieldsstan>iinput cype=" idden"aname opehö"avalue com_uss=s> /an>iinput cype=" idden"aname task"avalue uss=.login> /an>iinput cype=" idden"aname re/ur"avalue aHR0cHM6Ly9vZGVsY28uc2UvP289ayVDMyVCNnBhLWZsb3hpbi1vbmxpbmU=> /an>iinput cype=" idden"aname e8b604877da8e3e009580f6ba6930e4c"avalue 1> /an> a>i/formani /span> /is=" m-903" tion6-an is=" m-903"-Vlassdusbli kund/återclass=ljs=" classoss?i " >

  Ved trevligt! Ans="k /ller regis/aein dig i/la  Ben>äl>a ss="main-.i i/la  Se >i/la  Hämta prislin><.n"Vår kundss=n praStats="ar digat ans="kan. ÄC/dusStasstroe kö>DC/dusss="main-keos våra .i p>

  Ans="k om att bli återclass=ljs="mea>erp>i /spani /span>i /spai /spai /spani /span/A iscript src>i script> iscript cype="text/javascript"> (function(jQuery) { 'uss sspict'; wineow.sr= new scrollR14ial({ rese/: false, move: '0px', mobile: true }); })(); i script> A iscript cype="text/javascript" src>i script> iscript cype="text/javascript" src>i script> iscript cype="text/javascript"> jQuery(docstroe).ready(function($){ jQuery('body').plusAnchor({ easo-i: 'easeInOutExpo', offsetTop: 0, speed: 1000, onIni/: function( base ) { if ( base.initHash != '' && jQuery(base.initHash).length > 0 ) { wineow.loclehö.hash = 'hash_' + base.initHash.subssping(1); wineow.scrollTo(0, 0); jQuery(wineow).load( function() { timer = setTimeout(function() { jQuery(base.scrollEl).an> A i/bodyani html>