NMEA 0183 är en standard som används inom många branscher. Standarden omfattar elektriska signaler, dataöverföringsprotokoll och tid samt specifika meningar för att skicka data. Exempel på meningar är positionsdata, djup eller vind.

NMEA 0183 består av en enhet som skickar data och en eller flera som lyssnar (single talker - multiple listener).

NMEA 0183 standarden är ett upphovsrättsskyddat dokument och kan köpas av NMEA (National Marine Electronice Accosiation).

Senaste versionen av NMEA 0183 är version 4.11.

Läs mer på nmea.org.